לחץ לקבלת לגרסה הנגישה
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
__________0
לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל- קורס לימודי תעודה ניהול סיכונים 
30.9.2021-29.12.2021
10 מפגשים שחלקם פרונטאליים (בכפוף להנחיות משרד הבריאות) וחלקם באמצעות זום לשכת רו"ח - רח' מונטיפיורי 1, תל-אביב בין השעות 17:00- 20:15
WhatsApp_Ima...
מספר המקומות מוגבל 
ריכוז אקדמי

הקורס ירוכז על ידי רו"ח גיל בֶּר. גיל בעל ניסיון הן בפן המעשי והן בפן ההדרכה בתחום ניהול הסיכונים, הביקורת הפנימית, ביקורת חקירתית ועוד. גיל משמש כדירקטור וכיו"ר פורום ניהול סיכונים ב- לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל, מבקר פנימי ראשי של חברת מקורות, מרצה באוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת תל אביב, בקריה האקדמית אונו ופורומים נוספים. 

צוות המרצים

מרצים מנוסים בתחום ניהול הסיכונים ובמקצוע הביקורת הפנימית. למרצים הן ניסיון פרקטי והן ניסיון בהרצאות בתחומים הנ"ל. 
 
מסגרת הקורס

הקורס יכלול 10 מפגשים בני 3.3 שעות אקדמיות. המפגשים יכללו הן לימוד חומר תיאורטי והן התנסות פעילה של המשתתפים.
רקע:        
  

ניהול סיכונים מהווה כלי ניהולי חשוב להתמודדות עם סביבה דינאמית, וארגונים רבים מחויבים בניהול סיכונים כחלק מהממשל התאגידי שלהם. גם ארגונים שאינם מחויבים בכך בוחרים לאמץ תהליכי ניהול סיכונים כדי להגדיל את הסיכויים להשגת המטרות שלהם. בהתאם לתקנים המקצועיים המקובלים בביקורת פנימית, על המבקר הפנימי להבטיח (assure) קיום של תהליכי ניהול סיכונים; הוא עושה זאת באמצעות בניית תכנית עבודה רב שנתית ועריכת ביקורות פרטניות מבוססות סיכונים ובאמצעות ביקורות על ניהול סיכונים בארגון. 

מטרות הקורס:
  • הקניית ידע בתחום ניהול הסיכונים, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לשימוש במתודולוגיות וכלים מעולם ניהול הסיכונים לעבודת הביקורת הפנימית.
  • הקניית ידע לשילוב כלים מתחום ניהול הסיכונים בעבודת הביקורת הפנימית
  • תרגול ויישום של החומר הנלמד תוך מיקוד במקרים ודוגמאות פרקטיות.  
במסגרת הקורס יחשפו המשתתפים למודלים בניהול סיכונים, רגולציה ודרישות יישום וגילוי בארץ ובעולם, לסוגי סיכונים, לניהול סיכונים בחתך סקטוריאלי-מגזרי, ניהול סיכונים בהקשרי ביקורת פנימית בכלל ובמגזר הציבורי בפרט, שימוש בכלים מעולם ניהול הסיכונים בעבודת הביקורת הפנימית, ממשקי עבודה בין המבקר הפנימי לניהול הסיכונים, ניהול סיכונים של פעילות הביקורת.
בקורס יושם דגש על הצגת דוגמאות פרקטיות ועל התנסות פעילה של המשתתפים. 

 

קהל היעד:
 
מבקרים פנימיים, רואי חשבון, דירקטורים בוועדות ביקורת, מתמחים ועובדי ביקורת פנימית.


מועדי הקורס: 

30/9/21
6/10/21
13/10/21
20/10/21
27/10/21
3/11/21
17/11/21
24/11/21
15/12/21
29/12/21


שעות:

כל מפגש יתקיים בין השעות 20:15-17:00, כדלקמן:
17:00 - 18:30 שיעור
18:30 - 18:45 הפסקה
18:45 - 20:00 שיעור

מיקום הקורס: 

באולם תמר, לשכת רו"ח, רח' מונטפיורי 1, תל-אביב (בכפוף להוראות משרד הבריאות)
תעודה: למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר מטעם לשכת המבקרים הפנימיים IIA  ישראל, כפוף להשתתפות ב- 8 מפגשים לפחות מתוך 10 מפגשים

שיעור 1- 30.9.2021


17:00
פתיחה
דורון רונן, רו"ח, MA, LLM, CIA, CRMA, QAR, CRISC, CSX-F, CDPSE, CFE, נשיא לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל

גיל בר, רו"ח, CIA, CRISC, המבקר הפנימי מקורות , דירקטור ויו"ר פורום ניהול סיכונים לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל

17:15
מבוא לניהול סיכונים –  התפתחות ניהול סיכונים, עקרונות ומושגי יסוד
גיל בר, רו"ח, CIA, CRISC, המבקר הפנימי  מקורות

18:00
ממשל תאגידי והקשר לניהול סיכונים
ליאור סגל, עו"ד, רו"ח, MBA, CIA, CRMA, EQA, CRISC, CDPSE גזבר ומזכיר ודירקטור IIA לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל, המבקר הפנימי ״בזק״ החברה הישראלית לתקשורת

19:00
מסגרות ותקנים לניהול סיכונים (COSO, ISO,בזל, סולבנסי, SOX)
דרור בר משה, רו"ח, LLM, CIA, CISA, CRMA, CISM, CFE, CSX-F, CDPSE, CRISC, AWS-P  המבקר הפנימי נת"ע , חבר ועדת ביקורת לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל


שיעור 2- 6.10.2021

17:00

זיהוי והערכת סיכונים (סקר סיכונים) - מתודולוגיה וכלים פרקטים
זיהוי סיכונים Top Down, Bottom UP
גישות להערכת הסיכונים (שורשי, שיורי)
גיבוש מדדים לדירוג סיכונים (איכותי, כמותי)
זיהוי והערכת בקרות ופעולות לצמצום הסיכון (הפחתת סבירות, הפחתת עוצמה)
גיל בר , רו"ח, CIA, CRISC, המבקר הפנימי מקורות

19:15
ניהול סיכונים דיגיטלים
רביב טל, בעל ניסיון בניהול דיגיטלי 


שיעור 3- 13.10.21

17:00
ניהול סיכוני מעילות והונאות
עופר אלקלעי, רו"ח ומשפטן. שותף מנהל במשרד ע. אלקלעי ושות'.  בעל ותק של 3 עשורים בחקירה ומניעת מעילות. מחבר הספר המדריך השלם לביקורת חקירתית. 

18:15
ניהול סיכוני בטיחות וביטחון
מוטי אילני, רא"ג בטיחות ואיכות, אל על

19:15
הנחיות ורגולציה ישראלית לניהול סיכונים  (בנק ישראל, ממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון, רשות החברות הממשלתיות)
גיא מונרוב, רו"ח, CISA, CRISC, CIA, CDPSE, שותף מייסד משרד רו"ח מונרוב ושות', יו"ר פורום אבטחת מידע וסייבר בלשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל.

שיעור 4- 20.10.21

17:00
ניהול סיכונים טכנולוגים (מערכות מידע וסייבר)
חן הרייתי, רו"ח, CISA, CISO, CDPSE, CSA
מבקר פנימי ראשי, חברות שירותי בנק אוטומטיים (שב"א) ומרכז סליקה בנקאי (מס"ב).
יו"ר פורום מבקרים צעירים לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל


18:30
ניהול סיכונים בפרויקטים
עפר מוטשאן,  יועץ ארגוני ומנהל פרויקטים


שיעור 5 -27.10.2021

ניהול סיכוני הון אנושי
דורון רוזנבלום, CIA ,CRMA ,CISA
CRISC, CDPSE ,MBA
יו"ר משותף ועדת כנסים לימודים והשתלמויות, סגן נשיא לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל


18:00
סיכוני קטסטרופה, אירועי קיצון,  ברבורים שחורים וחיות אחרות
בועז ענר, רו"ח, MA, CIA, לשעבר משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה; מרצה ללימודי ביקורת פנימית-אוניברסיטת חיפה-לימודי חוץ; חבר בוועדת כתב העת ובוועדת כנסים לימודים והשתלמויות- לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל

19:15
ניהול סיכונים משפטיים וציות
חני עמר, רו"ח, BDO

שיעור 6- 3.11.2021

17:00

ניהול סיכונים פיננסים
בועז גלינסון, בעל נסיון בניהול סיכונים ומרצה בכיר באוניברסיטת ת"א


שיעור 7 -17.11.2021

17:00

ניהול סיכונים אסטרטגים
יוסי גינוסר, רו"ח, CIA, CFE, CRMA, דירקטור לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל, מנכ"ל פאהן קנה ניהול ובקרה

18:00
מעבר מסקר סיכונים לניהול סיכונים – גיבוש תוכנית הפחתה, גיבוש KRI, מנגנוני דיווח וניטור,  מבנה ארגוני
עופרה ג׳יבלי , רו״ח
מנהלת סיכונים ראשית
שירותי בריאות כללית

19:45
הכנה למשימה - מפת סיכונים ארגונית
גיל בר, רו"ח, CIA, CRISC, המבקר הפנימי  מקורות

שיעור 8- 24.11.2021

17:00
משימה - מפת הסיכונים הארגונית
פורום ניהול סיכונים בלשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל


שיעור 9- 15.12.2021

17:00
ניהול סיכונים בתקני ה- IIA , תפקיד הביקורת הפנימית בניהול סיכונים, וביקורת על תהליך ניהול הסיכונים בארגון
דורון רונן, רו"ח, MA, LLM, CIA, CRMA, QAR, CRISC, CSX-F, CDPSE, CFE, נשיא לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל.

סקר סיכונים לבניית תכנית עבודה
 
19:45

שילוב כלים פרקטיים לניהול סיכונים בעבודת הביקורת
גיל בר, רו"ח, CIA, CRISC, המבקר הפנימי  מקורות


שיעור 10 - 29/12/2021

17:00
משימה - גיבוש תוכנית עבודה מבוססת סיכונים
פורום ניהול סיכונים בלשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל

19:45
סיכום וחלוקת תעודות
דורון רונן, רו"ח, MA, LLM, CIA, CRMA, QAR, CRISC, CSX-F, CDPSE, CFE, נשיא לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל
דורון רוזנבלום, CIA ,CRMA ,CISA
CRISC, CDPSE ,MBA
יו"ר משותף ועדת כנסים לימודים והשתלמויות, סגן נשיא לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל
מירי גרוסמן, עו"ד, ממלאת מקום ומשנה לנשיא, יו"ר משותפת ועדת כנסים לימודים והשתלמויות, לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל
גיל בר, רו"ח, CIA, CRISC, המבקר הפנימי  מקורות, דירקטור לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל
 
* סדר המפגשים והנושאים עשוי להשתנות במהלך הקורס
* בהתאם להנחיות הקורונה ולהודעה שתימסר למשתתפים מראש, חלק מהמפגשים יעברו ל ZOOM
*פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים 
השתתפות בקורס לימודי התעודה מקנה 33 שעות CPE 

 
דמי השתתפות:


חברי לשכת המבקרים הפנימיים IIA  ישראל 1500  ₪                  
חברי לשכת רו"ח  1750 ₪
חברי לשכות אחיות אחרות (ISACA, איגוד מבקרי רשויות מקומיות, איגוד הדירקטורים) 2000 ₪ 
אחרים 2650 ₪
 
דורון רוזנבלום
CISA, CRISC, MBA
,CIA, CRMA, QAR
(.CDPSE, CPA (Aust

סגן נשיא
יו"ר משותף ועדת כנסים לימודים והשתלמויות

מירי גרוסמן, עו"ד
משנה לנשיא ומ"מ
יו"ר משותף ועדת כנסים לימודים והשתלמויות
 
 
1_16
הצטרפות ל"לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל" יש למלא את הטופס המצורף 
הצטרפות ללשכה לשנת 2021
נא להעביר תוכן דואל זה לכל מי שיכול למצוא עניין בנושא זה, תודה