לחץ לקבלת לגרסה הנגישה
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
________
סדנה מעשית
מיומנויות רכות-SOFT SKILLS:
לימוד, השתלבות, הקטנת חיכוך, והגברת תרומת הביקורת  לארגון
9-25.7.23
___________0
מבוא:
סקרים שונים בקרב מנכ"לים, דירקטורים, מנהלים ועובדים מעלים טענות על הביקורת הפנימית. עיקרי הטענות: אי הבנת המערכת הארגונית ומטרותיה, אי הכרת המציאות התחרותית בה נמצא הארגון, אי הבנת האסטרטגיה הארגונית, מטרות העל, והסיכונים המהותיים. נשמעות גם טענות בדבר סדרי העבודה של הביקורת הפנימית במגעיה עם המנהלים והעובדים.

מטרות הסדנה:
 • הכרת הטענות כלפי הביקורת הפנימית
 • הכרת תופעת "עייפות" ארגונית מעבודת הביקורת הפנימית
 • הקניית שיטות, כלים ותהליכי עבודה חדשניים לביקורת הפנימית - להתמודד עם הטענות ולשפר את ההשתלבות בארגון
 • ללמוד - מה מצפים התקנים המקצועיים, ועדת הביקורת, הדירקטוריון, המנכ"ל וההנהלה הבכירה מהמבקר הפנימי, וכיצד לתת מענה לציפיות אלה: כיצד לשפר את התקשורת וכיצד לתכנן ולבצע מטלות ביקורת חדשניות המביאות תרומה טובה יותר לארגון -בדגש על מחזיקי העניין.
מרכז הסדנה ומרצה:           
בעז ענר, רו"ח, MA, CIA, לשעבר משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה; מרצה ומנהל סדנאות לביקורת פנימית: אוניברסיטת חיפה-לימודי חוץ; חבר בוועדת כתב העת ובוועדת כנסים, לימודים והשתלמויות- לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל.
 
קהל היעד:
מבקרים ראשיים, סגנים; מנהלי מחלקות; מנהלי צוות ביקורת; מבקרים מן השורה; חברי ועדות ביקורת; דירקטורים; רואי חשבון
 
מתכונת הסדנה:
הסדנה תערך במתכונת של 3 מפגשים בזום, בני 3.25 שעות אקדמיות כל אחד.
המפגשים יכללו הרצאות, הפעלות ותרגולים מעשיים.
 
מיקום: סדנה וירטואלית (זום)
 
מועדי המפגשים:
9.7.23 יום א'
16.7.23 יום א'
25.7.23 יום ג'
 
שעות הסדנה:
כל מפגש יתקיים בין השעות 19:00-16:00, כדלקמן:
16:00 - 17:30 סדנה - תיאוריה+הפעלה
17:30 - 17:45 הפסקה
17:45 - 19:00 סדנה - תיאוריה+הפעלה
 
תוכנית לימודים מפורטת:
מפגשים ראשון ושני:
 • לימוד תוך תרגילים, משחקי תפקידים, ניתוח אירועים וסיעור מוחות- להמחשה ולהפקת תובנות
 • הכרת הטענות כלפי הביקורת הפנימית: תופעת "עייפות" (audit fatigue) מהביקורת הפנימית מצד הדירקטוריון, ההנהלה והעובדים
 • מתן כלים ותהליכים לביקורת הפנימית- להתמודד עם החששות והטענות, תוך השתפרות, הקטנת החיכוך והגברת התרומה לארגון  
 • סיכום: עיצוב "דרך המלך"
מפגשים שני ושלישי:
 • מה קובעים התקנים המקצועיים, מה מצפים וועדת הביקורת, הדירקטוריון, המנכ"ל, ההנהלה הבכירה - ,מהביקורת הפנימית וכיצד לתת מענה לציפיות -דגש על שיפור התקשורת והקניית שיטות, כלים ותהליכי עבודה חדשניים תוך הגברת התרומה לארגון
 • סיכום: עיצוב "דרך המלך" 
הסדנה מקנה: 9.75 שעות CPE
 
תעודה: למשתתפים שנכחו ב- 100% מהמפגשים תוענק תעודה.
 
דמי השתתפות בסדנה:
 • חברי לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל 565₪
 • חברי לשכות אחיות (ISACA ישראל, איגוד מבקרי רשויות מקומיות, איגוד הדירקטורים) 1,100₪
 • אחרים 1,450₪ 
דורון רוזנבלום
CPA(Aust.), MBA, CIA, CRMA, CRISC, CISA, CDPSE
סגן ומ"מ נשיא
יו"ר ועדת כנסים לימודים והשתלמויות
דורון רונן
רו"ח, MA, LLM, CIA,
CRMA, QAR, CRISC,
CSX-F, CDPSE, CFE
נשיא   
הצטרפות ללשכה לשנת 2023
נא להעביר תוכן דואל זה לכל מי שיכול למצוא עניין בנושא זה, תודה
___________5