אם אינך רואה מייל זה ולאפשרויות נגישות לחץ כאן
____________64
RHY

אנכי אעלך גם עלה

נשיא הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א
כשנודע ליעקב שיוסף בנו הוא המושל בארץ מצרים, הוא חושש לעזוב את ארץ ישראל ולרדת אליו, אך הקב"ה מרגיעו "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה" (בראשית מו ד). מה פשר הכפילות הזאת? אין ספק, שכפילות זו מציינת שתי פעולות שונות של ה'.              

נתבונן תחילה בוויכוח המתנהל בין רבש"ע למשה במעמד הסנה. משה מתנגד לצאת לשליחות, הוא אומר "מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים" (שמות ג יא), והקב"ה עונה לו "כי אהיה עמך. וזה לך האות כי אנכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה" (שם שם יב). התשובה אינה ברורה. מה עניין קבלת התורה על הר סיני לשאלתו של משה "מי אנכי כי אלך אל פרעה"?

טענה נוספת הייתה לו למשה "והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך ה' " (שם ד א). מדוע היה סבור משה שבני ישראל לא ישמעו לו, והרי יוסף הקדים ואמר להם "ואלקים פקד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת וגו' '' (בראשית נ כד); ואמרו חז"ל, סימן מסר להם יוסף "כל גואל שיבוא בסימן הזה, 'פקד פקדתי', הם יודעים שהוא גואל אמת" (תנחומא ישן שמות כא). ועוד אמרו, "מסורת היה בימיהם, שכל גואל שיבוא ויאמר להם פקידה כפולה, גואל אמת הוא" (שמו"ר ג ח). מדוע א"כ חשש משה, הרי שליחותו תואמת את המסורת שבידם?

 
_______
_______
לרב יוסף אביטן להולדת הנכדות

לאביעד בר אשר לנישואיו עם עידית

לאריה ברין להולדת הבן

לליאב דואני לאירוסיו

לרב שי ואלטר לבר המצוה של בנו מיכאל ולאירוסי בתו טליה עם מתנאל שולטו

 
_______
10_03
"היום קוראים לו אברהם עציון, אז אוסקר ווקשטוק. התכנסנו כל המשפחה לחגוג ביחד את הגיעו לגבורות של אבינו וסבינו היקר. בחרנו לעשות זאת דווקא בישיבת כרם ביבנה כי שם התחיל הקשר של אבא לארץ ישראל. כשהוא הגיע מחו"ל לשנת לימוד בישיבה לאחר התיכון הוא התאהב בארץ והחליט שהוא רוצה לעלות אליה כשיוכל, מה שאכן קרה כמה שנים אח"כ ומשם הכל היסטוריה..."
 
_______
אביצור מרדכי # אהרן אלטר # הרב אוחיון אברהם # הרב אלנקווה יוסף # אלפסי יואב # אלפסי משה # אפפעל משה # אפרמיאן דוד # באום מרדכי # הרב בוזגלו שי # בן-דוד יוסי # בר-און מתתיהו טוביה # הרב בר קלמן # גלבר איתיאל זאב # דניאל אוריאל # הודס אלעזר # המאירי חיים # הרטמן פנחס # ד"ר וייס שמואל # זלביץ שלמה יוסף # טייב מאור # יצחק דורון # כהן אוריאל # כהן אליהו חיים # כהן ליאור # כרמל טל # לאופר קלמן # לב-טוב חיים משה # לברט יהודה צבי # לווי נועם יצחק # ליפשיץ זאב וולף # מילט שמואל # מיס אוהד # מכמן יאיר # נסימי אוריאל # סינקליר יהושע # סלאב עדי # סלגדו ישי # פוקס אליהו איתן # פרידמן אוהד # צעידי שריאל # קופר משה # קליין פנחס # קראני אליהו # קריסטל מיכאל # הרב רונס זאב # רייכטלר יואב # ריספלר תומר פנחס # שוקרון שמעון # שושני יעקב # שחר יוסף מרדכי # הרב שמואלי יוסף # שנורמכר גלעד # שפיגלמן אשר
 
_______
_______
0
מוסקט # ויגש

הרב אריה שטרן שליט"א

 
_______
_______