If you can't see this email Press here
דצמבר 2019 Decemebr

התחדשנו!
כל תכני 'פרויקט קיימות עירונית' עלו לאתר החדש 

כל תכני פרויקט קיימות עירונית באתר מכון ירושלים החדש
מכון ירושלים למחקרי מדיניות שמח לבשר שכל תכני פרויקט קיימות עירונית קיימים כעת באתר הראשי של המכון. מבין האירועים הרבים שהתקיימו במסגרת המחקר המקיף, בלטו שני כנסים שנתיים (2016, 2015) אשר סייעו לעצב את תפיסות העולם של אנשי המקצוע לשנים הבאות. 
לכתיבת המחקר היו שותפים עשרות חוקרים, מאנשי מדיניות ומתכננים עירוניים, דרך כלכלנים, פסיכולוגים ועד מעצבים תעשייתיים. מוזמנים לעיין ברקע התיאורטי לנושא, בפרסומיו ובהם כמובן במסמך ההמלצות לקידום קיימות עירונית. 
עוד בנושא סביבה וקיימות

עוד בנושא סביבה וקיימות

במסגרת ארגון וסידור החומרים שהצטברו במהלך עשרות שנות עבודה, איגמנו עבורכם את העשייה הסביבתית שלנו תחת מבחר פרויקטים. תוכלו לעיין גם בעשרות פרסומים ובטורים מהבלוג של מכון ירושלים. 

אנחנו ממשיכים בעבודה ובקרוב נבשר גם על השלמת ההעברה של תוצרי פרויקט תחזית קיימות לישראל - 2030, שבוצע יחד עם המשרד להגנת הסביבה וסייע להכין את ישראל לפסגת כדור הארץ בריו ב- 2012.