אם אינך רואה מייל זה ולאפשרויות נגישות לחץ כאן
____________64
RHY

הכנה לחיים


המשגיח הרב שרון יוסט שליט"א
 
נמצאים אנו ממש באמצע ימי ספירת העומר, בין פסח לעצרת, ימים המוגדרים כימי הכנה לחג השבועות. ניתן ללמוד על חשיבותו הרבה של חג זה מדברי ספר החינוך (מצווה ש״ו):

"וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה". פירוש הפסוק כלומר הוצאך אותם ממצרים יהיה לך אות שתעבדון את האלוקים על ההר הזה. כלומר שתקבלו את התורה שהיא העיקר הגדול שבשביל זה הם נגאלים והיא תכלית הטובה שלהם. ועניין גדול הוא להם יותר מן החירות מעבדות , ולכן יעשה ה' למשה אות צאתם מעבדות לקבלת התורה, כי הטפל עושין אות לעולם אל העיקר".

בכל תחום מתחומי החיים, היחס שלנו אליו נגזר מהחשיבות שאנו מייחסים לו. לדוגמא : אדם הולך לקנות נעליים ולא אכפת לו מאיזו חברה הם, העיקר שיהיו נוחות להליכה. אך חבירו שמאוד מחשיב את מראהו החיצוני, ידקדק לקנות את המותג היותר "נחשב". וכמו כן , מי שהולך לראיון עבודה, דבר חשוב לכל הדעות, מכין את עצמו היטב לכך : הולך שולח קורות חיים, מתייעץ עם אנשים, משנן היטב את כל מה שרוצה לומר ואפילו מתלבש בצורה מכובדת במיוחד כדי שיתרשמו ממנו על הצד היותר טוב.

 
_______
ראשי הישיבה, הרב גבריאל סרף והרב אהרן פרידמן בביקור אצל תלמידי הישיבה המשרתים בחטיבת הנח"ל
 
_______
לרב אבינדב אבוקרט להולדת הבן

לבן אלי גרוסמן להולדת הבן

לאיתן טני להולדת הבן יהודה

לאלון צוברי לאירוסיו עם טלי

 
_______
_______
צוות המשרד, המטבח והתחזוקה, יצאו ליום גיבוש ברוח הימים הללו, במהלכו ביקרו במוזיאון הפלמ"ח הממחיש את הנס הגדול של תקומת עם ישראל בדורנו. זו ההזדמנות לומר תודה לכל העוסקים במלאכה של החזקת התורה, ולאחל לכולם קיץ בריא והצלחה בעשייה החשובה.  
 
_______
_______