If you can't see this email Press here
ספטמבר 2019 September
אלול תשע"ט 5779 Elul 

התחדשנו!
כל מחקרי החברה החרדית עלו לאתר החדש 

Project_Cov_...

מכון ירושלים למחקרי מדיניות שמח לבשר שאתר האינטרנט מכיל כעת את התכנים העשירים שהופקו בנושא החברה החרדית לאורך שנות פעילותו. מזמינים אתכם לעיין בעשרות פרסומים, פרויקטי מחקר, אירועים וטורים בבלוג המכון. 

mick-haupt-u...

דפי פייסבוק ציבוריים

המחקר עוסק באופני הבנייה של סמכות דתית אונליין. באמצעות חקר דפי פייסבוק ציבוריים של 17 "מנהיגים רוחניים", נדונה השאלה כיצד מאפשרת טכנולוגיה לקדם הבניית סמכות דתית. זאת נוכח המגבלות והדילמות שטכנולוגיות תקשורת מציבות בפני החברה היהודית המסורתית.
מאמר מאת מירב עמרן בכתב העת לחקר החברה החרדית