If you can't see this email Press here
ספטמבר September 2019
שנה טובה | Shana Tova | سنة سعيدة

גאים לבשר: אתר המכון בערבית

מכון ירושלים למחקרי מדיניות, בשיתוף קרן פרידריך נאומן לקיום החירויות והקרן לירושלים, גאים לבשר על העלאת אתר אינטרנט בשפה הערבית. האתר בערבית הוא חלק מפעילות מאומצת להביא לידי ביטוי את עשיית המכון באמצעות האתר החדש, שעלה לאוויר ביוני 2019. 
אתר עברית        English Website        موقع عربي

הכשרה לעובדים קהילתיים: מרחבים משותפים

נסיעה לימודית לבלפסט - צפון אירלנד
סיכום נסיעה לבלפסט, צפון אירלנד, 2019
סיכום נסיעתם של 16 עובדים קהילתיים לבלפסט, צפון אירלנד, ביולי 2019.
על טרוריסטים לשעבר העוסקים בקידום השלום, ועל כוחה של עבודה קהילתית במיגור סכסוכים בין קהילות.
מסע אישי: מירושלים לבלפסט ובחזרה
מבלפסט לירושלים וחזרה- על הרושם שהותירה בלפסט בגלית רז דרור, סמנכלית המכון
על הרושם החזק שהותירה בי בלפסט: עיר משתקמת שמכילה ונותנת לגיטימיות לנרטיבים שונים במרחב העירוני - סמנכ"לית המכון, גלית רז דרור, מסכמת את חוויותיה. 
Project_Cov_...

התחדשנו!
כל מחקרי החברה החרדית עלו לאתר החדש 

מכון ירושלים למחקרי מדיניות שמח לבשר שאתר האינטרנט מכיל כעת את התכנים העשירים שהופקו בנושא החברה החרדית לאורך שנות פעילותו. מזמינים אתכם לעיין בעשרות פרסומים, פרויקטי מחקר, אירועים וטורים בבלוג המכון. 

נשמח לשמוע מכם! צרו קשר