אם אינך רואה מייל זה ולאפשרויות נגישות לחץ כאן
____________64
RHY

תפתחו את העיניים תסתכלו סביבהמשגיח, הרב שרון יוסט שליט"א
 
פרשת המרגלים המשתרעת על פני שבעים ושמונה פסוקים, נחלקת לשלוש פרשיות משנה:

פרק יג פסוק א-פרק יד פסוק י.
פרק יד פסוק יא-פסוק כה.
פסוק כו-פסוק מה.

בחלק הראשון מסופר על שליחת המרגלים וחזרתם, הוצאת הדבה על הארץ ותלונת העם, מחאתם של יהושע וכלב עד כדי סיכון חייהם ולבסוף התגלות כבוד ה'.

בחלק השני מתואר מעין "דו שיח" בין הקב"ה לבין משה רבינו, שבתחילתו רוצה הקב"ה להשמיד את העם: "עד אנה ינאצוני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי וכו', אכנו בדבר ואורישנו וכו' ", אך תפילת משה ותחנוניו מועילים לבטל את הגזרה: "ויאמר ה' סלחתי כדברך", ובסופו מגיע העונש: "וכל מנאצי לא יראוה וכו', מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף". לכאורה הגענו ל "סוף הסיפור".

אך כאן מגיעה הפרשיה השלישית...
_______
_______
_______
ליהלום כהן לנישואיו

לרב ישי סופר להולדת הנכד

לר' יעקב עמיחי סופר להולדת הבן

לאלקנה פנש לנישואיו עם אפרת

לאורי רוזנבלט לאירוסיו עם כנרת

לגלעד שוגר לנישואיו עם אורנית

לרב משה אהרן שוקרון להולדת הנכד

 
_______
_______
0
מוסקט # פרשת שלח
הרב אורי בצלאל פישר שליט"א
_______
_______