אם אינך רואה מייל זה ולאפשרויות נגישות לחץ כאן
____________64
RHY

ר'אה מז'ה בגאולה

ראש הישיבה, הרב אהרן פרידמן שליט"א
 
נודע בשערים כי שני משיחים יש להם לישראל: משיח בן יוסף ומשיח בן דוד והיטיב לבאר את תפקידם הכפול הראי"ה בהספדו המפורסם על הרצל שנאמר בשנת תרס"ד וכך הוא כותב: "כשם שיצר השי"ת באדם הגוף והנשמה.. כך הכין בישראל ביחוד שני אלה הכוחות: הכח המקביל לערך הגוף האנושי השוקק לטובת האומה ומעמדה החומרי.. [משיח בן יוסף] והצד השני עצם הכח לשכלול הרוחניות בעצמה [משיח בן דוד]".

ובמקום אחר מוסיף הרב קוק וכותב: "ציון וירושלים הן זו אצל זו. מאז, מראשית תולדותנו התבלט שם ציון אצל ההבטאה של מלכותנו, כוחנו העולמי.. אמנם ירושלים מבטאת בהבלטתה את המטרה של קדושתנו מצד עצמה". ושם עמד הרב על כך ש'הציונות', שלא לחינם נקראה כך, על אף שאיפותיה לביסוס האומה באופן חומרי אין לה בצורתה הגלויה את הרוח המיוחדת של קדושת ישראל ורבים משלומי אמוני ישראל מתרחקים ממנה, אשר על כן יש להקים תנועה משלימה בשם 'דגל ירושלים'[2]. סוף דבר: מכוון הוא משיח בן יוסף לבחינת ציון ומשיח בן דוד הינו בבחינת ירושלים ומחיבור שניהם עתידה לצמוח גאולתנו.

ביום העצמאות מתגלה בכל עוזה בחינת 'ציון' קימום כוחו החומרי של ישראל והכנת היסודות הארציים לקיומו של עם ישראל נעוצים הם ביום זה בו הוכר ישראל כעם עצמאי הזכאי לבנות ולבסס את חייו הלאומיים.

 
_______
זמן קיץ תשע"ט

זמן קיץ נפתח בשעה טובה, ביום ראשון, ל' ניסן. בזמן זה ילמדו בישיבה את מסכת שבועות. ראש הישיבה הרב אהרן פרידמן שליט"א מסר את שיעור הפתיחה בנושא: יסוד החיוב להעיד ובענייני דיומא.

 
_______
יום הזיכרון

כמידי שנה יצאו רבני ותלמידי הישיבה להשתתף בטקסי יום הזיכרון ליד קברי חללי הישיבה הי"ד. בנוסף, בשעה 13:00 יעלו בחורי הישיבה לקברו של אברהם פלדמן הי"ד הטמון בקבוצת יבנה.

 
_______
יום העצמאות ה-71

אירועי יום העצמאות בישיבה יפתחו אי"ה הערב בשיחה מפי ראש הישיבה, הרב אהרן פרידמן שליט"א, בתפילה חגיגית ובריקודים.
לאחר מכן תתקיים סעודת חג בהשתתפות ראשי הישיבה והרמי"ם בה ישא דברים אל"מ במילואים גבע ראפ.

 
_______
ראש הישיבה, הרב גבריאל סרף בשיעור בבית הכנסת 'משכן ידידיה', פתח תקוה
 
_______
לראש הישיבה הרב אהרן פרידמן לבר המצוה של הבן חננאל

לרב אבינדב אבוקרט להולדת הבן

לבן אלי גרוסמן להולדת הבן

לבנימין דוידוביץ להולדת הבן

לאיתן טני להולדת הבן יהודה

לינון ישראלי להולדת הבן

ליהלום כהן לאירוסיו

לרב שלמה פרידמן לאירוסי בתו חנה

 
_______
אנו מצטערים להודיע על פטירת

אברהם חיים זינגר ז"ל
אביו של אלחנן זינגר (מחזור תשס"ט)

ההלוויה התקיימה ביום שלישי, ב' אייר תשע"ט

יושבים שבעה ברח' ויגודסקי 9, ראשל"צ

ת . נ . צ . ב . ה

 
_______
_______
_______
_______