אם אינך רואה מייל זה ולאפשרויות נגישות לחץ כאן
____________64
RHY

ממון

הרב אריה שטרן שליט"א
ה"משנה ברורה" בסי' תר"ע פותח את הלכות חנוכה וכותב: "וימים אלו הן הנקראים חנוכה, רוצה לומר: חנו-כה', שביום כה' חנו מאויביהם ומפני שהן ימי שמחה והלל, לכך אסור בהן ההספד והתענית. נוהגין העניים לסבב בחנוכה על הפתחים ויש טעם לזה".

ויש לעיין – מהו הטעם שדווקא בחנוכה נוהגים העניים לסבב על הפתחים?

ובשלמא בפורים – מצוות היום היא "מתנות לאביונים", וכן בפסח נהגו לתת "קמחא דפסחא" לצרכי החג וכיו"ב, אך מהו הענין המיוחד לצדקה בימי החנוכה?

הרמב"ם בהלכות חנוכה (פ"ג ה"א) מתאר את התקופה של נס חנוכה וז"ל: "בבית שני כשמלכו מלכי רשעה גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסק בתורה ומצות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות, וצר להם לישראל מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלקי אבותינו והושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם, וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה עד החרבן השני".

והפליאה בדברי הרמב"ם נשגבה. הרמב"ם מתאר את הגזירות הרוחניות הקשות שגזרו היוונים על היהודים, ואם כן – מה מקום יש לפגיעה הממונית ברכושם של ישראל "ופשטו ידם בממונם"? ובפרט – שמנוסח התפילה מבואר שעיקר הגזירות של מלכות יוון היו רוחניות "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" ואין שום איזכור של הפגיעה ברכושם של ישראל?

 
_______
_______
08_03
08_02
לתמונות נוספות מהמלוה מלכה לבוגרי חו"ל שהתקיימה במוצ"ש וישלח - לחצו כאן
_______
עלה לאתר עלון אשכולות 482 לפרשת וישב-חנוכה תשע"ט. להורדה - לחצו כאן.

תוכן העלון:


הידור בנר חנוכה
ראש הישיבה, הרב גבריאל סרף שליט"א

להודות ולהלל
הרב אריה שטרן שליט"א

מייאוש לתקווה
הרב משה סתיו שליט"א

החלום ופשרו
נבו ישראל כהן (א')

הכר נא למי המטה
אורי רוזבנלט

סליחה
ר' בן-ציון סופר

 
_______
אנו מצטערים להודיע על פטירת

שמעון וענונו ז"ל
אביו של עופר נווה (וענונו) (מחזור תשמ"ט)

ההלוויה התקיימה במוצאי שבת, אור לי"ז כסלו תשע"ט

יושבים שבעה ברח' אורות ישראל 27 בבאר שבע

ביום שישי ישב ר' עופר בביתו בישוב אלעזר בגוש עציון

ת.נ.צ.ב.ה
_______
_______
0
מוסקט # פרשת וישב וחנוכה

הרב עמרי קראוס שליט"א

 
_______
לנשיא הישיבה הרב מרדכי גרינברג לאירוסי הנכד יהונתן פניאל עם חרות

לאליאב ברנט להולדת הבן

לאריאל הברמן לאירוסיו עם בת אל

לעמיחי נחשוני להולדת הבת תאיר אמונה

לצבי סנד להולדת הנכדים
_______
אבוחצירה נאור רפאל # הרב אהרונוב מיכאל # אמסלם יצחק # בוקסבוים נפתלי אברהם # בורק ישי זלמן # בן-מנחם-דלפן שלמה # הרב גברא אריה # גיספאן אליאור # גרוס שמואל # נשיא הישיבה הרב גרינברג מרדכי # גרנות עמיהוד-מנחם # גרשון יעקב מיכאל # דוליץ בצלאל # דנוך אסף יוסף # הוכשטיין אפרים # ויינגר משה יעקב # ורבנר איתמר יצחק # זנג'יריאן יוסף # חלמיש יוסף עוזר אריה # הרב חן-ג'מאל יצחק # טובי אליעזר # טיילור יהושע נתנאל # כהן-טוב דניאל # כהן ארץ אל יאיר # כהן דביר יונתן # הרב כץ ארי # כרמי רן # לאו שי # לוי נתנאל # ליבסמן רונלי מאיר # מויאל אריק # מירסקי שלמה # ממן נתנאל # מנגסטו סולומון (שלומי) # מעלמאן זאב חיים # משה לאפין # הרב סגרון מאיר # סונדרפן נתן # סלוקיס שמואל # עקיבא גורדון # פולנאור יונתן זאב # הרב פישר אורי בצלאל # הרב פנחסוף ייטב יששכר # פקטר מרדכי # פרידלנדר יהושע צבי # פשטיצקי ירון אהרון משה # צייאדה אוריה # הרב קאפח יוחנן # קאפח נריה # קיזמן נתן נתנאל # קפקה יוחנן # רוטשטין דניאל # שחור יהונתן שמחה בונים # שטרן יעקב # שצברגר אברהם
_______