אם אינך רואה מייל זה ולאפשרויות נגישות לחץ כאן
____________64
RHY

בדרכי האבות

הדיין הרב יצחק לוי שליט"א
אחת מאבני הבניין שהניחו אבותינו ביסוד האומה היא התפילה. "תפילות אבות תקנום", כדברי הגמרא (ברכות כו ע"ב) אברהם תקן תפילת שחרית – שנא' "וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם". ואין עמידה אלא תפילה שנאמר "ויעמד פנחס ויפלל". יצחק תקן תפילת מנחה... יעקב תיקן תפילת ערבית.
מצינו אצל האבות תפילות רבות; אברהם מתפלל על סדום ועל אבימלך, יצחק ויעקב מתפללים לפרי בטן. אך כאשר חז"ל באו ללמוד תפילות מהאבות, הם לא למדו מהתפילות הללו שבאו בעקבות צורך מסוים, אלא מלשונות התפילות הקבועות, למדנו מהאבות שהתפילה, פניית האדם אל בוראו נדרשת לא רק בעת צרה וצוקה אלא היא חלק מסדר עבודת ה' הקבועה של האדם.
הרב קוק זצ"ל (עין אי"ה ברכות ד, ב) מברר מהו התפקיד המיוחד של כל תפילה, התורה כינתה את תפילות האבות, 'עמידה', 'שיחה' ו'פגיעה'. לשונות אלו מבררים את עניינם של כל תפילה ותפילה.
הפעולה הראשונה שהתפילה פועלת ביום היא השרשת היראה והמוסר בנפש האדם, כיון שהלימוד השכלי של תורה ומוסר צריך להיקבע בעומק נפשו של האדם, מפני שאם לא יופנמו בקרבו - הם עלולים להישכח, מעוצמות הפיתוי והרווח החומרי המסעירים את נפשו. וכל שאיפותיו ורצונותיו הטהורים מתגמדים עד שאין בכוחם למנוע אותו מלחטוא.
לשם כך באה התפילה, כדי להתמודד עם הקושי הזה, ואחד מתפקידי התפילה להחדיר באדם את המושגים האמתיים שהשיג בשכלו, ולהפוך אותם להיות חלק מעצמיותו, לזרום בדם חייו, עד שכל הרוחות הרעות בעולם לא יכלו להזיזם ולעקור אותם מקרבו.

 
_______
_______
_______
חדש על המדף - עיוני אי"ה. הזמנה לערב השקה לרגל צאת ספרו של בוגר הישיבה הרב גיל דביר  (מחזור תשנ"ג).
_______
אנו מצטערים להודיע על פטירת

ר' אליעזר שפר ז"ל
אביו של עו"ד בן ציון שפר (מחזור תשמ"א) וממשתתפי בתי המדרש לציבור הרחב בעבר

ההלוויה התקיימה ביום ראשון י"ב חשוון תשע"ט

יושבים שבעה ברחוב אלישע 3 קומה 3 דירה 6 בשכונת מוסררה, ירושלים.

זמני תפילה: שחרית: 7:00 מנחה: 17:45 ערבית בזמן


ת.נ.צ.ב.ה
 
_______
_______
0
מוסקט # פרשת וירא

הרב זכריה טובי שליט"א
ראש הכולל

 
0
מוסקט # פרשת וירא

הרב מרדכי גרינברג שליט"א
נשיא הישיבה

 
_______
למשה בן שמחון להולדת הבן

לאדיר כהן לנישואיו

לרועי סלאב להולדת הבן

למשה (מתן) שקד לאירוסיו

 
_______
אדרי יותם אשר # אהרונוב מתניה # אוזן דניאל שמואל # הרב אורליאן מאיר # אטיאס אבישי # אטרסיץ מיכה # הרב אסס דני # בלומברג רועי # בלפר יוסף מנשה # הרב ברקוביץ נתנאל # גבאי אביתר # הרב גוב-ארי שי # גולדברג בנימין # גורדון אברהם # גלעדי שלמה # דגן איתמר # וואן-מסל אברהם שלום # וולף איתי ראובן # הרב זיטר נחום # חזות מתן # טל אלי # הרב טמסוט ניסים מאיר # יצחק-פור אסף # כהן איתמר משה # כהן יצחק # כהן ישראל צבי # לוי אברהם # מאירציק בנימין זאב # הרב מימון דניאל # מיפסקי יצחק # משניות יוחאי # סבן דניאל # סופר איתיאל # עמנואל רואו פנחס # פולד הלל # פייער עקיבא # צבי חיים מרדכי # צדוק יהונתן # קיזמן חנן # רואו פנחס עמנואל # רובינוף יוסף יאיר # הרב רויטמן גיא # שאפרנסקי אליעזר # שוורץ מיכאל יחיאל # שטרן הראל # שלזינגר אבי # הרב תמאם שלמה
 
02_07
אורות. ראש ישיבת נתיבות ישראל ובוגר הישיבה הרב דוד חי הכהן שליט"א מוסר בימי שני בישיבה שיעור בספר אורות. לצפיה בשיעורים- לחצו כאן.
_______