אם אינך רואה מייל זה ולאפשרויות נגישות לחץ כאן
____________64
RHY

דינו של היחיד ודינו של הציבור

הרב אריה שטרן שליט"א
ביחס לראש השנה אנו מוצאים במקורות שתי השקפות שונות. סתירה במאמרי חז"ל. האחת מציעה יחס של אימה וחרדה, והאחרת יחס של שמחה וביטחון. בגמרא מובא: "א"ר אבהו אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביוהכ"פ? אמר להם: אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירה" (ראש השנה לב, ע"ב).

הרי מבואר, שהקב"ה משיב למלאכים שלא ייתכן שישראל יאמרו שירה [הלל] ביום שבו גורלו של כל אחד מישראל מוטל על כף המאזניים. שכן הוא יום דין המלווה בהרגשת פחד ואימה, ולכן באוירה כזו לא ניתן כלל לומר שירה.

וצריך עיון מהי שאלת המלאכים? וכי מלאכי השרת לא יודעים שראש השנה הוא יום של דין. הרי בתפילת "ונתנה תוקף" אנו אומרים "ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון ויאמרו הנה יום הדין", ומבואר שמלאכי השרת אחוזים פחד ורעדה מחמת יום הדין.

ומוכרחים לומר שישנן שתי נקודות מבט על יום ראש השנה. המלאכים סברו שניתן לומר שירה בימי הדין. ברם הקב"ה הזריח נקודת אור שונה לפיה אין לומר שירה בימי הדין.

 
_______
_______
_______
ערב לימוד והתעוררות לקראת יום הכיפורים
הנכם מוזמנים לערב לימוד והתעוררות לקראת יום הכיפורים, ביום חמישי ד' תשרי תשע"ט בשעה 17:30.

ישאו דברים:
נשיא הישיבה הרב מרדכי גרינברג שליט"א
אב בית הדין הרבני באשקלון הרב ישי בוכריס שליט"א
ראש הישיבה הרב גבריאל סרף שליט"א


חלוקת פרסי הצטינות לאברכי ותלמידי הישיבה

 
_______
הרב בנימין בארי שליט"א עובר לפני התיבה לאמירת סליחות לאחר השיחה מאת ראש הישיבה, הרב גבריאל סרף שליט"א בנושא: הזכות לעמוד בדין
_______
עלה לאתר עלון אשכולות 473 לפרשת נצבים ולראש השנה. להורדה - לחצו כאן.

תוכן העלון:

מענייני ראש השנה ועשרת ימי תשובה

ראש הישיבה הרב גבריאל סרף שליט"א

בני קֹרח - החלטה של רגע
הרב שלום רוזנר שליט"א

מנהג הסימנים בראש השנה
הרב אורי בצלאל פישר שליט"א

מלאכים או בני אדם
דביר מסינג (א')

סמיכת גאולה לתפילה
ר' בן-ציון סופר

 
_______
נשיא הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א, מסר שיעור לבוגרי מחזור תשס"ד
לקראת ראש השנה הבעל"ט בנושא
"כבני מרון".
_______
_______
0
מוסקט # פרשת נצבים וראש השנה

ראש הכולל, הרב זכריה טובי שליט"א


 
_______
תנחומים לדוד פאס (תשמ"ז) בפטירת אמו שלומית אלכסנדרה
_______
_______
לר' יוסי טובי להולדת הבן

לרב שרון ישי להולדת הבן

לרפאל מילנו לנישואיו עם נעה

לדביר מעודה לאירוסיו עם מעיין

לאלעד פרץ להולדת הבן

לעידו קרוואני לאירוסיו עם עדי שמלה

ליוסף שטטמן לאירוסיו עם הודיה
_______
אברהם אורי אליהו # אברהמי בניהו אביעד # אדלר גרשון # אור זוהר # אלמה מתן משה # באבקוף נחום # ביתן יובל # בלזברג דניאל # בן-דוד ישי # בן-חיים יוסף # בן-מנחם עילאי # בן-שמחון יוסף # בנימין אפשטיין # בצלאל יואב # גוטמן גבריאל # הרב גוטסדינר חיים # גייגר נעם חי # גרוסמרק עדיאל # האנל אריה # ווסטברוק דניאל # וידבסקי יוסף יעקב # חזן ליעם # טורנובסקי גבריאל # יוכט דוד # כהן עמיחי # כרמיאל מיכאל # לאנג אדם # לוי אלי # ליברמן יצחק # מושקוביץ יוסי # נגה מאיר # נחמני אליסף # נחמני חנן # ניומן עקיבא # נסעבר דוד # ד"ר סלע גיא # ספייב אסף אליעזר # ספקטור אלכסנדר # עידן מיכאל דורון # פינק דוב יצחק # פלדמן בנימין # קליף יונתן # שור נתנאל # הרב שושן נתנאל # שטארק שלמה יהושוע # שטולמן יצחק # ששון נתנאל
 
_______
_______