אם אינך רואה מייל זה ולאפשרויות נגישות לחץ כאן
____________64
RHY

זכרון לפני ה'

ראש הכולל, הרב זכריה טובי שליט"א
בפרשתנו מופיע פעמיים נושא "הזכרון" בפעם הראשונה נאמר על האפוד: "וְשַׂמְתָּ אֶת שְׁתֵּי הָאֲבָנִים עַל כִּתְפֹת הָאֵפֹד אַבְנֵי זִכָּרֹן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת שְׁמוֹתָם לִפְנֵי ה' עַל שְׁתֵּי כְתֵפָיו לְזִכָּרֹן"  (שמות כח, יב). ובפעם השניה, כתוב על החושן: "וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּחשֶׁן הַמִּשְׁפָּט עַל לִבּוֹ בְּבֹאוֹ אֶל הַקֹּדֶשׁ לְזִכָּרֹן לִפְנֵי ה' תָּמִיד" (שמות כח, כט). ונשאלת השאלה מהו אותו זיכרון הנא' באפוד ובחושן?

בפרשת תרומה נאמר: "אַבְנֵי שֹׁהַם וְאַבְנֵי מִלֻּאִים לָאֵפֹד וְלַחשֶׁן" (שמות כה, ז). על פס' זה כותב רש"י: "אבני שוהם" שתיים הוצרכו שם לצורך האפוד האמור ב-"ואתה תצוה", "אבני מילואים" - על שם שעושים להם בזהב מושב כמין גומא ונותנין האבן שם למלאות הגומא קרויים אבני מילואים – (וזה היה למטרת החושן).

ולכאורה יש להקשות שלוש קושיות. הראשונה, מהו ההבדל בין אבני השוהם לאבני המילואים, גם על אבני השוהם היו כתובים שמות בני ישראל וגם הם היו בתוך גומות האפוד, ומדוע לא נקראו גם הם אבני מילואים? קושיה שניה היא למעשה שאלתו של הרמב"ן, הרי בפרשת תרומה לא מופיע תפקיד הכלים ומה יעשו בהם, ומדוע נקראו אבני המילואים רק על שם העתיד שאמורים למלאות בהם את החושן? קושי נוסף הוא על דברי הרמב"ם בהל' כלי המקדש (פ"ט ה"י) שכותב: "המנתק את החושן מן האפוד לוקה שנאמר: 'וְלֹא יִזַּח הַחשֶׁן מֵעַל הָאֵפוֹד'" (שמות כח, כח) . ויש להבין מהי המשמעות של החיבור בין האפוד לחושן עד כדי כך שמי שמנתק את החיבור הזה לוקה?
_______
_______
מרן ראש הישיבה - הרב חייים יעקב גולדויכט זצ"ל

במלאת 23 שנה לפטירת מרן ראש הישיבה הרב חיים יעקב גולדויכט זצ"ל תתקיים אי"ה עצרת לזכרו באולם הישיבה ביום רביעי אור לז' אדר תשע"ח בשעה 18:00


ישאו דברים:
נשיא הישיבה הרב מרדכי גרינברג שליט"א
אב"ד אשקלון הרב צבי בירינבוים שליט"א
ראש הישיבה הרב גבריאל סרף שליט"א
לימוד משניות ע"י נכדו ר' יוסף מיירניק הי"ו

חלוקת פרסים לנבחנים במבחני העיון

19:15 תפילת ערבית

העליה לקברו
ביום חמישי, ז' אדר בשעה 9:00 בהר המנוחות

 
_______
ליהודים היתה אורה - זו תורה

ראש הישיבה הרב גבריאל סרף שליט"א ימסור שיעור עיון ישיבתי בהלכות מתנות לאביונים
בקהילת "מעין רבקה"
ביום ראשון, י' אדר תשע"ח בשעה 20:30
ברח' אריה בן אליעזר 18 - קומה א', הדר גנים, פתח תקווה


 
_______
לאלי טוגנדהפט לאירוסיו

לנתנאל כהן לאירוסיו

לר' יובל מגוס להולדת הבן יקותיאל יהודה

לאלעד ממן לאירוסיו

לנעם סלוצקין לאירוסיו
_______
הרב אייל ששון # בנוף צבי # הרב בנעט זאב אליהו # גולדפדר יהודה # גינזברג אלישע # גליקמן נפתלי צבי # גלעדי נתנאל # דויטש משה אליעזר # הירש ניסן # הניג יעקב # הרשקוביץ אלעזר אליוט # וולף יהושע שמואל # זכריה בנינפלד # זנה אייל # טרייסטמן ירחמיאל שלום # המשגיח הרב יוסט שרון # ישראלי ינון # כהן אביעז # מוזר אסי ישראל # מרדכי פורסלין # סנדרס נחמיה בצלאל # עלה יהודה # פולונסקי גלב-ראובן # פריד משה # קון בצלאל משה # רבינוביץ שלמה יוסף # רגב צביקה צבי # רוזנטל הלל זאב # ריץ' מוטי # שגב יהל # הרב שוקרון איתן # שטראוס אריה
 
_______
_______