אם אינך רואה מייל זה ולאפשרויות נגישות לחץ כאן
____________64
RHY

רעיונות להגדה של פסח

ראש הישיבה, הרב אהרן פרידמן שליט"א
מכת דם בדומה לשאר המכות ניתנה בדרך של 'מידה כנגד מידה' [במדרש שמות רבה יש פירוט לגבי כל המכות] ומסתבר ש'מידה כנגד מידה' במכת דם באה כנגד השלכת ילדי ישראל ליאור.

מכת דם באה אפוא ללמד כי דמם של ילדי ישראל שנשפך ביאור לא נתכסה במהלך השנים, ו'דורש דמים אותם זכר'.

לפי הסבר זה נראה כי נוכל לפרש פסוק תמוה שנאמר במכת דם. בתיאור היקפה של מכת דם נאמר (שמות ז, יט):

וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל אַהֲרֹן קַח מַטְּךָ וּנְטֵה יָדְךָ עַל מֵימֵי מִצְרַיִם עַל נַהֲרֹתָם עַל יְאֹרֵיהֶם וְעַל אַגְמֵיהֶם וְעַל כָּל מִקְוֵה מֵימֵיהֶם וְיִהְיוּ דָם וְהָיָה דָם בְּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם וּבָעֵצִים וּבָאֲבָנִים:

הפסוק כולו מובן מלבד שתי המילים האחרונות שבו: 'ובעצים ובאבנים' מאימתי המים נמצאים בעצים ובאבנים.

אונקלוס תרגם: 'בכלי עץ ובכלי אבן', לפי פירושו בא הפסוק לומר כי גם מים שכבר נשאבו מן היאור הפכו לדם בשעה שהוכה היאור, והדעת נותנת שכך יקרה, שהרי מכת דם באה ללמד שמי היאור ראויים היו להיות דם בעקבות גזירת השלכת הילדים, והשלכת הילדים ארעה לפני שנים וכל מים שנשאבו מן היאור ראויים היו להיות דם. ועדיין קשה מדוע לא נאמר 'ובכל כליהם'.

 
_______
_______
_______
DSC03702
 השבוע החל גיוס תלמידי שיעור ב' לצה"ל. ביום שני לשריון וביום רביעי לנח"ל. ביום ראשון יצטרפו אליהם המתגייסים לצנחנים ולתפקידים העורפיים
_______
_______
DSC03812
ביום שלישי התקיימה בישיבה הכנסת ספר תורה לע"נ ד"ר מרדכי וייסקופף אשר שימש שנים רבות רופא הישיבה.
בין הזמנים

לאחר שיעור סוף הזמן מאת ראש הישיבה, הרב גבריאל סרף שליט"א, בעניין מצוות הסיבה, יצאו בחורי הישיבה לחופשת בין הזמנים. זמן קיץ הבעל"ט יפתח אי"ה ביום ראשון ל' ניסן תשע"ח. בזמן זה נלמד את מסכת סוכה.
 
חג כשר ושמח!
_______
עלה לאתר אשכולות 456 # ויקרא תשע"ח. ניתן להורידו כאן.

תוכן העלון:

עולת חודש בחודשו
מלאכי גוטמן

זכירת יציאת מצרים
הרב נתנאל שושן

שני מרכיבי הפסיקה
הרב דניאל סגרון

מהלכות ליל הסדר - ב'
ר' איתן גרתי

'מדו בד'
יעב"ץ

שאלות על הפרשה
ר' דניאל בוחבוט

 
_______
מזל טוב לעומר זגארוף לנישואיו עם בת אל

מזל טוב לרב סתיו לבר המצוה של נכדו

ליחזקאל רבינוביץ לאירוסיו עם יעל לקס

ליוסף שיליאן לנישואיו עם חמדת

 
_______
אבוקסיס דן # אזוגי שלמה # אלקיים אבישי חי # אפפעל בצלאל # בן-שלוש אלירן אליהו # גרינשפן דניאל סולץ # היימן מאיר ברוך # הירשוביץ יהונתן # הלוי נועם # וינריב אסף # חבבו עתניאל אברהם # טני איתן בצלאל # ד"ר כהן ברק # כצמן עזרא # לובל מישאל # לוי שרון # סבאג משה # ענקי נתנאל # פינקלשטיין אבי # פרוכטר מנחם מנדל # קפלן יאיר
_______
_______
_______
ברכת האילנות ביום שבת
ראש הישיבה, הרב גבריאל סרף שליט"א
_______