אם אינך רואה מייל זה ולאפשרויות נגישות לחץ כאן
____________64
RHY

הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא

נשיא הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א

רש"י פי': "כשהם עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלביא וכארי לחטוף את המצוות" וכו'. וכך פתח רבי יוסף קארו את ספרו השו"ע או"ח סי' א סעיף א: "יתגבר כארי לעבודת בוראו" וכו'. פתיחה זו מבוססת על דברי הטור שפתח את חלק או"ח במשנה באבות "יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים. הנה פירט הטור ד' דברים, והתחיל בעזות הנמר וסיים בגבורת הארי.  מדוע נקט אפוא הב"י בשו"ע רק דוגמא אחת מבין הארבעה שהזכיר ר' יהודה בן בבא באחרונה, והיא גבורת הארי?

הרב קוק זצ"ל בספרו 'מצוות ראיה': כ' באו"ח סי' א' ס"א, שהארי, לא זו בלבד שיש בו תכונת הגבורה והוא משתמש בה לעיתים, אלא שתכונה זו קנוייה בנפשו ובטבעו, וחובה על כל יהודי לקנות תכונה זו, כדי שתהיה קנויה בנפשו, שלא רק שיוכל להשתמש בה, אלא "שכל כך תהיה מידת הגבורה קנויה אצלו, עד שתפעל אצלו ממילא, ועכ"פ עיקר ההוראה על הקניין שבנפש, דבאמת ישנן מידות אחרות שהן טובות בשימושן, ומ"מ אין ראוי שיהיו קניין בנפש. אבל מידת הגבורה, למדין אנו מכאן, שראוי לקנותה בתור קניין בתורת קניין בנפש". כלומר, לא רק שתהיה תכונת הגבורה בידו לעת הצורך, אלא שתהיה חלק מתכונות הנפש שלו. ועל כך מורה הלשון "יתגבר כארי", לשון מתפעל, שהתכונה חדורה בקרבו.

 
_______
_______
_______
_______
מו"ר הרב דוד קב זצ"ל - שלושים לפטירתו
ביום ראשון התקיימה בישיבה אזכרה למו"ר הרב דוד קב זצ"ל במלאת שלושים להסתלקותו.
נשאו דברים:
ראש הישיבה, הרב אהרן פרידמן, הדיין הרב אליעזר איגרא, הרב מנחם מנדל בלכמן, והרב אליהו קב.
161078_02
161078_03
_______
071078_03
מעתה תוכלו להתעדכן
בחדשות ועידכונים מהישיבה
גם בטוויטר


למעקב לחצו כאן
_______
_______
0
מוסקט # פרשת בלק

הרב משה סתיו שליט"א


 
0
מוסקט # פרשת בלק

הרב אורי בצלאל פישר שליט"א


 
_______
עלה לאתר עלון אשכולות 467 לפרשת בלק. להורדה לחצו כאן.
 
תוכן העלון:

צוואה על ניהול עיזבון
ראש הישיבה הרב גבריאל סרף שליט"א

לא מדובשך ולא מעוקצך
ידידיה לוי (א')

המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו
שי ישראל כהן מצליח (ג')

שאלות על הפרשה
ר' דניאל בוחבוט
_______
אנו מצטערים להודיע על פטירת

הגב' קלרה דה הרטוך ז"ל
אחותו של הרב דוד חי הכהן שליט"א (מחזור תשכ"ג)

ההלוויה התקיימה ביום ראשון י"א תמוז תשע"ח

יושבים שבעה ברח' הרב צבי יהודה 8 בת ים

ת . נ . צ . ב . ה

 
_______
לרב חגי (מחזור תשל"ז) ולרב יחזקאל (מחזור תשמ"ה) כהן בפטירת אביהם רפאל ז"ל
 
_______
לשלומי גליק להולדת הבת

לבניה כהן לאירוסיו עם ספיר שטטמן

לרב דוד חי הכהן לבר המצוה של הנכד

לרב דוד זץ לבת המצוה של בנותיו זהבה ואיילת

לרב שלמה פרידמן לנישואי בנו יוסף שמחה עם זהבה

לאליהו רשילובסקי לאירוסיו עם ענבר

 
_______
עו"ד אבן-ארי רוני # אילוז יוסף # אלפסי אלי # אמגר אילון # ארד שי שלום # אריה יאיר # אשל אלרואי # הרב בוחניק ויקטור חי # בורנשטיין אריה # ביטון אלון # בן-חיים יאיר יצחק # בן-יקר אברהם # בן-נפתלי אהוד משה # ברון אביעד # גוטמן שמואל # גרינפלד אבנר # דוד ברום # דוד צבי # הבר מיכאל # הגר משה # הופשטטר אלעזר # הלר אליהו אפרים # וסרמן אהוד # זלצר קהת # חיימוביץ צבי # הרב חריב צפריר # טורטשינר עמרם # יפרח מוריאל # כהן אדיר # לואיס דוד # לובל דוד זליג # הרב ליטבק אבירם # הרב לפיאן יהודה # מושל אלימלך # מחפוד גילעד # מלכה אביחי יעקב # ממונוב דן # מנאי רז # מרמלשטיין ארי # מרציני אברהם # סלומון אברהם אהרן # סלומינסקי אליעזר ינון # סלמה אלירן # ענטין שמואל # פלח רון # פרידמן דוד # פרלמן גבריאל # הרב ציפל נתנאל # קופלמן הראל # הרב קורין דוד # הרב קורן יואב # פרופ' קטן רפאל # קרנדיאן אברהם חיים # שוורץ משה אהרון # שריקי יוחאי רפאל


 
_______