אם אינך רואה מייל זה ולאפשרויות נגישות לחץ כאן
____________64
RHY

פסח שני

נשיא הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א
בי"ד באייר, זמן פסח שני, נוהגין בו מנהג יו"ט, אוכלים מצה ואין אומרים תחנון. ויש להבין מהי הסיבה למסיבה זו, הרי יום זה נוגע רק ליחידים בישראל שלא הקריבו קרבן פסח מחמת טומאה, והרי כיום אין לא פסח ראשון ולא שני, מה א"כ עניינו של יום זה?

בס' "מי השילוח" שאל בענין המזמור שאומרים בפסוקי דזמרא "הללו את ה' מן השמים", ובהמשך "והמים אשר מעל השמים", ומה עם המים אשר תחת השמים?!

בס' ה"לקח והלבוב" הביא בשם ר' בונים מפרשיסחא על הברכה "הבוחר בשירי זמרה", שהקב"ה בוחר בשיירי זמרה, והיינו שהזמרה הוא השבח היוצא אל הפועל מן הלב אל הפה, אך ישנם דברים כ"כ עמוקים ופנימיים, שאין אפשרות לגלותם בפועל, והקב"ה בוחר בשירים אלו שלא יצאו מן הלב אל הפה, כי הוא בוחן כליות ולב.
_______
מחגיגות יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל בישיבה.
לחצו על התמונה לצפייה.
_______
אנו מצטערים להודיע על פטירת

הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל

שימש משגיח רוחני בישיבה
נשיא ישיבת הכותל ומייסדה

ההלוויה תתקיים היום, יום רביעי, י' אייר תשע"ח

בשעה 16:30 בסנהדריה, ירושלים

ת . נ . צ . ב . ה

-------------------


אנו מצטערים להודיע על פטירת

לאה יעקב ז"ל

אמם של הדיין הרב עובדיה (תשל"ט) ור' יעקב יעקב (תשמ"ב)

ההלוויה התקיימה ביום ראשון ז' אייר תשע"ח

יושבים שבעה בדרך המשחררים 104 דירה 5 קומה 2 באר שבע

שחרית 6:30   מנחה 18:55 ערבית 19:35

 ת . נ . צ . ב . ה
_______
אנא שאו תפילה לרפואת

חנה בת אסתר


בתו של הרב ערן ברוך המאושפזת במצב קשה מאוד.
_______
לנחמיה דומב לאירוסיו עם תמר

לר' יעקב סבאג להולדת הבת

לשילה שראל לאירוסיו עם אילת מורדוף

 
_______
אבריק משה # אוחנה שי # אלתר אברהם # בן-חיים יאיר # ברגמן כלב # ברוך גלעד יוסף # גאברט לוי יצחק בייניש # הרב גבאי יוחנן # גרברז משה # דוסטקם אדיר # הגלר עזרא # הימעלשטיין אורי יוסף שלום # וגנר עקיבא יצחק # וולברג משה # וולצר דב # ווסרמן משה # וסרמן יאיר # ורהפטיג רם # זילברמן דוד # זינגר אלחנן בנימין # חדד אמנון # חסון אליאור דוד # כהן אייל # כהן נתנאל # כץ מאיר # כרמי אהוד # כשרים דניאל-גד # ליבערט שמואל חיים # לפזן אברהם # מרדכי בנט # משה אברמס # נגארי אלדד אהרן # נעמן אריאל # סלגר טוביה # סלוצקין נועם נחום שמואל # פאס אברהם שמואל # קולווסר בנימין # קירשנר יוסף # קלפה תמיר # קצבורג יוסף נחמיה הכהן # רבינוביץ גרשון # רבינוביץ חיים משה # רבינוביץ יחזקאל # הרב שירה אופיר # שלוש מאיר איתיאל # שפירא שי # שריד דביר # תורג'מן רוניאל
 
_______
_______
בחורי הישיבה עם המשגיח הרוחני, הרב שרון יוסט, בשילה הקדומה, בסיור ביום העצמאות
_______