אם אינך רואה מייל זה ולאפשרויות נגישות לחץ כאן
____________64
RHY

ר'אה מ'ה ז'ה בגאולה

ראש הישיבה, הרב אהרן פרידמן שליט"א

על ציונים ועל ירושלמים

בשבוע הקרוב יחול יום עצמאותה של מדינת ישראל, ואנו מבקשים לעיין מעט במשמעותו של היום ובמקומו בתהליך הגאולה.

נודע בשערים כי שני משיחים יש להם לישראל: משיח בן יוסף ומשיח בן דוד והיטיב לבאר את תפקידם הכפול הראי"ה בהספדו המפורסם על הרצל שנאמר בשנת תרס"ד וכך הוא כותב:

"כשם שיצר השי"ת באדם הגוף והנשמה.. כך הכין בישראל ביחוד שני אלה הכוחות: הכח המקביל לערך הגוף האנושי השוקק לטובת האומה ומעמדה החומרי.. [משיח בן יוסף] והצד השני עצם הכח לשכלול הרוחניות בעצמה [משיח בן דוד]".

ובמקום אחר מוסיף הרב קוק וכותב: "ציון וירושלים הן זו אצל זו. מאז, מראשית תולדותנו התבלט שם ציון אצל ההבטאה של מלכותנו, כוחנו העולמי.. אמנם ירושלים מבטאת בהבלטתה את המטרה של קדושתנו מצד עצמה". ושם עמד הרב על כך ש'הציונות', שלא לחינם נקראה כך, על אף שאיפותיה לביסוס האומה באופן חומרי אין לה בצורתה הגלויה את הרוח המיוחדת של קדושת ישראל ורבים משלומי אמוני ישראל מתרחקים ממנה, אשר על כן יש להקים תנועה משלימה בשם 'דגל ירושלים'.

סוף דבר: מכוון הוא משיח בן יוסף לבחינת ציון ומשיח בן דוד הינו בבחינת ירושלים ומחיבור שניהם עתידה לצמוח גאולתנו.
ביום העצמאות מתגלה בכל עוזה בחינת 'ציון' קימום כוחו החומרי של ישראל והכנת היסודות הארציים לקיומו של עם ישראל נעוצים הם ביום זה בו הוכר ישראל כעם עצמאי הזכאי לבנות ולבסס את חייו הלאומיים.

אמנם צער גדול יש בליבנו ובנפשנו על שכחת שם שמים מפי רבים רבים מבוני ומייסדי מדינתנו, אולם תשובתנו היא בידיעה כי מוטלת על כתפינו המלאכה הגדולה של חיבור המשיחין וקשורן של ציון וירושלים זו בזו.
_______
 ראש הישיבה הרב אהרן פרידמן והמשגיח הרב שרון יוסט, בליווי אברכים ובחורים, בקרו את חיילנו  העומדים לפני סיום טירונות בבסיס ניצנים.בשבוע הבא ישובצו הבחורים ליחידות השונות, ביניהן הרבנות הצבאית, חיל המודיעין, מיט"ב ועוד.​
 
_______
"יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם"

ישיבת כרם ביבנה מזמינה את בוגריה
לחגוג את יום העצמאות השבעים למדינת ישראל,
ביום רביעי, אור ל­­ֹֹ-ד' אייר, בהיכל הישיבה.

19:30
שיחה מאת ראש הישיבה הרב גבריאל סרף שליט"א

19:45
תפילת ערבית בשמחה ובריקוד בבית המדרש

סעודה חגיגית בחדר האוכל בהשתתפות ראשי הישיבה והרמי"ם
דברים:  
ראש הישיבה, הרב אהרן פרידמן שליט"א
אל"מ במילואים חבר הכנסת מוטי יוגב

 
_______
_______
_______
ביום רביעי, יחול יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. ביום זה יפקדו המשפחות השכולות את קברי יקיריהן. גם בחורי הישיבה ישתתפו באזכרות בבתי העלמין ברחבי הארץ יחד עם משפחות חללי הישיבה.

לבוגרים המעוניינים להשתתף ולחזק את משפחות חללי הישיבה ולפקוד את קבר חבריהם לספסל הלימודים להלן קישור לרשימת חללי הישיבה, בחלוקה לפי מקום מנוחתם.


כבכל שנה בחורי הישיבה יעלו לקברו של אברהם פלדמן הי"ד הטמון בקבוצת יבנה יחד עם משפחתו וחבריו למחזור.

שימו לב, השנה האזכרה תערך בשעה 13:00.


 
_______
לרב צבי דוידסון להולדת הבן
 
_______
אבן-צור יניב פנחס # אדלר אילן # אליאש ניתאי ברוך # בורנשטין יצחק # בשירי מתניה # גרוס אריה מרדכי # דמארי סהר # וייס עקיבא # וינר יצחק # ויסמן אריה אפרים # חיקין רפאל # טוגנדהפט אביגדור # טלר גבריאל # ליפמן שלמה מנחם # הרב מדמון גולן # ממן אריאל # הרב נזרית אריאל # נחמיה יאיר מאיר # נחמני עמיר # נמט אוריאל # סגל מנחם # סופר אביאור # סעדה אבנר # פז פנחס אברהם (פזנצבסקי) # קטן משה # קפלן נתן אריה # רוטשטיין רפאל # שמח הראל # שרייבר שמואל # תמאם אליהו
_______
_______
_______