אם אינך רואה מייל זה ולאפשרויות נגישות לחץ כאן
____________64
RHY

מכת הצפרדעים וקידוש השם

הרב אריה שטרן שליט"א
בשיעור זה נעסוק במחקר הלכתי היסטורי הקשור לפרשתינו. בספר דניאל פרק ג' מובא שנבוכדנצר עשה פסל וציוה על כולם להשתחוות לפסל. חנניה מישאל ועזריה סירבו להשתחוות ועל כן הם הושלכו לכבשן האש ונעשה להם נס ויצאו מהכבשן ללא פגע.

מסירות נפש מפורשת כזו נאמרה רק בעניינינו שכן גם השלכת אברהם לכבשן האש באור כשדים-הוזכרה במדרש אך לא הוזכרה בפירוש במקרא. וכך אנו אומרים בתפילת הסליחות: "מי שענה לחנניה מישאל ועזריה בתוך כבשן האש הוא יעננו". כידוע המצוה ליהרג ולא לעבור מקורה בפסוק בבמדבר (כב', לב') "ונקדשתי בתוך בני ישראל" וכתב שם הרמב"ן: "על דעת רבותינו (תורת כהנים, פרק ט', ד') מצות עשה שנקדש את שמו במצוות ליהרג עליהן ולא נעבור וזהו טעם 'המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים' שהוא טעם יכלול כל המצוות שראוי לקדש שמו עליהם בעבור שאנחנו עבדיו אשר גאלנו ממצרים".

ולמצות עשה זו - יש כללים וגדרים. שכן דווקא על ג' עברות חמורות עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים הדין הוא שיהרג ואל יעבור ואילו על שאר המצוות נאמר "וחי בהם" ולא שימות בהם.
_______
אצל גולני - בגבול עזה

ביום שני, כא טבת, נסעו בני הישיבה לבקר את חיילנו בגולני. הרב אפרים רובינשטיין, מלווה בבחורים משיעור ב ו-ג, הגיעו לאזור עוטף עזה, שם מוצבים הגולנצ'יקים בתעסוקה מבצעית. הרב העביר שיעור בהלכות שבת, בו השתתפו חיילים נוספים ממחלקת הבני"שים. הבחורים שמחו מאוד מהביקור (ומהצ'ופרים), ומחכים כבר לפעם הבאה.
 
_______
לנבון אשל להולדת הבן

לרז אשל להולדת הבת

לרב דוד הרוש להולדת הבת

לרב אליאב ויזל לנישואי הבן ידידיה עם מיכל

לרב שלמה פרידמן להולדת הנכדה דבורה

ליוסף שיליאן לאירוסיו עם חמדת

 
_______
אבולוף עדיאל # אברהמס שלום # אטרסיץ עקיבא # אלון אשר אבישי # אליצור רונן דוד # אקסלרוט יהודה # ד"ר ארליכמן מתתיהו # עו"ד בלבן יהודה # בן-יצחק צור # ברגר אביעד מנחם # ברקוביץ משה # ג'נחובסקי איתן # ג'קובס אליעזר # גבנט יהודה # הרב גלעד גיל # דדש אסף # דהן רז # דייויס משה # הרב דימנטמן מרדכי # הוניג גבריאל # וינברגר מאיר שמחה # זנדר שחר גד # חורב ברוך # טהר דביר # כהן אביאל אברהם # כהן אלעד משה # כהן יוסף דוד # לב שמואל # מדיוני דניאל # מיוחס אלדר # מילר מנחם # מרבין דניאל # נימוי אבי # נעימי ניצן אהוביה # סבג עמוס # סגל אליאב # סויסה נתן דניאל # סנדלר דב # עטייה ויקטור # צברי יניב # קליין עדיאל # ד"ר רוזנבלום יונתן # שטראוס איתמר # שטרן ישי # שייבני יצחק # שכטר יונתן צבי
 
_______
אנו מצטערים להודיע על פטירת

ליביה כהן ע"ה
אשתו של הרב אורי יצחק כהן שליט"א (מחזור תשט"ו) ראש כולל מרץ

 ההלוויה התקיימה ביום שני אור לכ"ב טבת תשע"ח

יושבים שבעה ברח' האורן 42 מבשרת ציון
 
ת . נ . צ . ב . ה
_______
_______