Asset_3
מה הזניק את מבטח שמיר למעלה. מה הייתה הנקודה שבה היא החלה לעלות בקצב מוגבר והאם ישנן עוד מניות שמתנהגות בדיוק כמוה, בארץ ובחו"ל ואפשר למצוא אותן בנקל. 
בכתבה הלימודית הנוכחית אצביע על מדד התנועה הכיוונית. אותו מדד שאני הולך ללמד בוובינר הקרוב ביום שני ה-20 לחודש בשעה 19:00. 
web_apr2024a
header
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה