אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...

2.1.2024

חרבות ברזל - הארכת הפעימה השניה של מתווה הפיצויים הארצי במסלול החזר הוצאות גם גם לחודש דצמבר


ועדת הכספים אישרה אתמול את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הארכת התקופה הקובעת), התשפ"ד - 2023 אשר קובעת כי תחולת חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל) תוארך גם עבור תקופת חודש דצמבר.

יש לשים לב כי בשונה מפעימת אוקטובר שבה הייתה אבחנה בין מדווחי חד חודשי לדו חודשי, הפעימה השניה שאושרה אתמול בועדת הכספים מאחדת למעשה את הפיצוי על חודשי נובמבר-דצמבר יחדיו ולפיכך הן מדווחי חד חודשי והן מדווחי דו חודשי יוכלו לקבל פיצוי רק אם יראו ירידה מצטברת של מעל 25% ירידה במחזורי אותם חודשים בהשוואה למחזורי שנה קודמת.

על מנת שלא ימצאו מקרים בהם מדווחי חד חודשי עשויים למצוא את עצמם כלא זכאים כלל לפיצוי עקב התאוששות עסקית מסויימת בדצמבר, הוצע על ידי לשכת רואי החשבון במכתב מנומק שהוגש, מנגנון "השגה במסלול ירוק" שיאפשר קבלת פיצוי למדווחי חד חודשי רק על חודש נובמבר. על אף שהנושא היה לב ליבו העיקרי של הדיון בועדת הכספים אתמול ואף הוצדק על ידי חברה הועדה, המסקנה המשפטית היתה שהוא מצריך חקיקה ראשית (והיה מעכב עוד יותר את האפשרות להגשת בקשות מענקי פיצוי) ועל כן הוחלט לאשר את התקנות כפי שהן הגיעו לכדי ועדת הכספים.

לתשומת לבכם כי היות ומדובר בפיצוי הניתן עבור שני חודשי פעילות, בוצעו בתקנות ההתאמות הנדרשות לעניין פיצוי הניתן על מרכיב השכר לתקופה של חודשיים, פיצוי בשל הוצאות קבועות של העסק המשקף את ההוצאות שהוצאו על פני תקופה של חודשיים וכמובן הכפלת תקרת הפיצוי בהתאמה לשינוי בתקופת הזכאות של הפעימה השניה. התקנות טרם פורסמו ברשומות אך רשות המסים הבהירה שהמערכת להגשת תביעות פיצוי בגין הפעימה השניה תיפתח ב-15 בינואר 2024. 

מצ"ב קישור להודעת רשות המסים (לחץ כאן) וכן המכתב שהוגש על ידי לשכת רואי החשבון (לחץ כאן)


נמשיך לעדכן אתכם לאחר פרסום התקנות באופן רשמי וכן עדכונים לגבי מסלול התקנות החדש לחודשים נובמבר - דצמבר הצפוי להתפרסם לגבי האזור המיוחד (מסלול ירוק של שכר או מחזורים לפי העניין) 


בברכה,
____________...