אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
WhatsApp Ima...
27.12.2023


חברות וחברים יקרים,

לידיעתכם, המפקח על הבנקים פרסם הוראות המעבר לשנת 2023, במסגרתן תוקנו הוראות הדיווח לציבור.

התיקון נעשה לאחר התייעצות עם וועדת הקשר של לשכת רואי חשבון בישראל עם ועם הוועדה המייעצת של בנק בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות בבנק ישראל, 

במסגרת הוראות המעבר לשנת 2023 הושמטו הוראות מעבר שאינן רלבנטיות יותר, וכן שולבו הוראות מעבר שנכללו בחוזרים אשר פורסמו עד לסוף שנת 2023.

להורדת החוזר לחצו כאן


 
בברכה, 
WhatsApp Ima...
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה