אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...

27.12.2023


חברות וחברים יקרים!

 
מצ"ב לעיונכם כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני לשנת 2024. 

מטרת ההוראות הינה להנחות את המעסיקים המעוניינים ליישם טופס 101 אלקטרוני כתחליף למילוי טופס 101 ידני מידי שנה, לגבי אופן הגשת הצהרה על עמידה בכללים ותהליך הפקת הטופס .

על מעסיק המעוניין להיכלל בכללים למילוי טופס 101 אלקטרוני להשתמש במערכת שאושרה על ידי רשות המסים.


פרטים נוספים בהודעה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת - להורדה לחצו כאן

לנספח א' - הוראות בדבר אופן מילוי השדות בטופס 101 אלקטרוני - 2024  לחצו כאן
____________...