אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...


8.1.2024

הנדון: פתיחת תיקי שותפויות במערכי המס

הרינו מתכבדים לעדכן כי היישום להגשת בקשות לפתיחת תיקי שותפויות במערכי המס באופן מקוון הושק אתמול.

הודעה על היישום פורסמה בכניסה לפורטל המייצגים בצירוף מכתבנו (לקריאה לחצו כאן) בנדון וכן, הועלתה מצגת הסבר ליישום (מצ"ב צילומי מסך).

Picture_(Dev...
Picture_(Dev...

בברכה,
 
____________...