אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
לוגו לשכהזהב...
 
28.12.2023

חברות וחברים שלום,

תודה על השתתפותכם.
 
להלן תוצאות האסיפה הכללית השנתית הרגילה שנערכה ביום 28.12.2023

1. אישור הדוחות הכספיים לשנת הכספים שהסתיימה בתאריך 31.12.2022 ודו"ח רואי חשבון המבקרים

בהצבעה לקחו חלק 1217 חברים, מתוכם 1023 (84.05%) הצביעו בעד ו- 194 (15.95%) הצביעו נגד. 

2. בית הדין - השלמת וצירוף חברים לערכאות בית הדין 

בהצבעה לקחו חלק 1217 חברים מתוכם 1036 (85.13%) הצביעו בעד ו-181(14.87%) הצביעו נגד. 

3. אישור מינוי רואי חשבון מבקרים ללשכה: משרד רוזנבלום – הולצמן ודיווח על שכרם

בהצבעה לקחו חלק 1217 חברים מתוכם 1028 (84.47%) הצביעו בעד ו-189 (15.53%) הצביעו נגד. 


ההצבעה נערכה באמצעי תקשורת היוועדות חזותית דיגיטלית. הליך ההצבעות כולו, לרבות הליך ספירת הקולות, התנהל באופן תקין, על פי הוראות תקנון הלשכה והנוהל שנקבע. 

נמשיך לעדכן ולשתף בהחלטות גם בהמשך.


בכבוד רב,
__________2_...
 בשאר קאסם, רו"ח
מזכיר כבוד
לשכת רואי חשבון בישראל
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה