אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
WhatsApp_Ima...

09.04.2024


חברות וחברים יקרים,


הנדון: פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים ליחידים 2023 


בהמשך לפניית הלשכה רצ"ב הודעתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת בעניין פתיחת המערכת לשידור דוחות יחידים לשנת 2023, החל מהיום ה 9/4/24.
יובהר כי לגבי דוחות חברות המערכת כבר נפתחה לשידור עוד בחודש הקודם.

להודעה לחצו כאן

מאחלים בהצלחה לכל המייצגים בהליך השידור ומזכירים שוב שאנו עומדים לרשותכם ככל שיידרש בסוגיות שעולות על ידכם אגב השידורים.בברכה,
WhatsApp_Ima...