אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
10.4_(002)
10.4.2024

חברות וחברים יקרים,

רשות מקומית אינה גוף עסקי אשר מפיק חשבוניות מס, אי לכך, מודל "חשבוניות ישראל" לא חל על רשויות מקומיות. כלומר, אין חובה לרשות מקומית להפיק מספרי הקצאה. 

מקרה אחד בו רשות מקומית תידרש לקבלת מספר הקצאה, הוא כאשר הרשות מבצעת עסקת נדל"ן עם גורם שמוגדר כעוסק. 

במקרה המתואר, על הרשות המקומית לקבל חשבונית עם מספר הקצאה מאותו עוסק שרכשה ממנו את הנדל"ן. 

רשויות מקומיות המנהלות עסקאות כלכליות באמצעות תאגידים ו/או חברות כלכליות אלה חייבים בהפקת מספרי הקצאה בהתאם לחוק. 

לנוחיותכם, ראו הסברים מימי העיון שהתקיימו בלשכה בנושא מודל "חשבוניות ישראל" לרבות הסברים לאופן הפקת מספרי הקצאה. 

בברכה,
__________2_...
חן שרייבר, רו"ח
נשיא לשכת רואי חשבון בישראל
חשבוניות ניו...
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה