אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...

31.1.2024

הנדון: הצהרת עוסק פטור על מחזור הכנסותיו בשנת המס 2023 - דחיית מועדים

בהתאם לתקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) התשל"ו 1976, על עוסק פטור להגיש דיווח עד ליום 31 בינואר בכל שנה על מחזור עסקאותיו בשנת המס שחלפה.
על אף האמור לעיל ולאור הימשכות מלחמת חרבות ברזל החליט מנהל רשות המסים לדחות את מועד הדיווח האמור עד ליום 31/3/24 מבלי שיינקטו הליכי קנסות מנהליים על דיווח באיחור.

תקרת מחזור עסקאות לדיווח כעוסק פטור בשנת 2023 הינה 107,692 ש"ח ושימת דגש לכך שהתקרה לשנת 2024 עלתה ל 120,000 ש"ח.

יובהר כי במידה ואין לעוסק הפטור פעילות עסקית בתיק ניתן להגיש בקשה לסגירת התיק.

להודעת רשות המסים לחץ כאןבברכה,
____________...