אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...


26.2.2024
 

חברות וחברים יקרים,
 
הנדון:  נוהל אורכות מייצגים - דוחות חברות - עדכון מס' 3

בשל המצב הביטחוני ולבקשת הלשכה אישר מנהל רשות המסים מר שי אהרונוביץ עדכון נוסף של האורכות למייצגים להגשת דוחות לשנת 2022, בהתייחס למכסת חברות כמפורט להלן:

  • מועד ההגשה השני למכסת דוחות חברות, שנקבעה בשיעור 45% ליום 29.2.2024 יידחה עד ליום 31.3.2024.
  • מועד ההגשה השלישי למכסת דוחות חברות, שנקבעה בשיעור 100% ליום 30.4.2024, יידחה עד ליום 31.5.2024.

ככל שיעלה הצורך באופן פרטני בדחייה נוספת של פעימות אלו ניתן לפעול בהתאם להוראות סעיפים 16 (הטיפול בארכות מרכזיות במרשם המייצגים) ו - 17 (הטיפול בארכות פרטניות במשרדי השומה) להוראת ביצוע 11/2023 שפורסמה ביום 6.6.23 בעניין נוהל מתן אורכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת 2022 (מצ"ב)

 

להסדר האורכות המעודכן וטבלת מועדי המכסות לחצו כאןבברכה,
____54
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה