אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
_____46
16.5.2024


חברות וחברים יקרים,

הסדר אורכות לגבי הגשת דיווחים לשנת 2023

לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2025


אני שמחה להעביר אליכם את הסדר האורכות החדש עבור הגשת דוחות כספיים לשנת 2023, של עמותות וחל"צים, לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2025.

בהמשך לבקשת הלשכה סוכם על הסדר אורכות לגופים המיוצגים על ידי רואי חשבון, כמפורט להלן.
הסדר זה, כולל פריסה של מועדי הדיווח יותר מאשר בשנה רגילה, וזאת נוכח 
מלחמת חרבות ברזל, והרצון לסייע לעמותות ולרואי החשבון לקיים את החובה המוטלת בדין, תוך התחשבות באתגרי השעה.

רואי חשבון שיבקשו להיכנס להסדר האורכות כאמור מטה, רשאים להגיש את דוחות לקוחותיהם עמותות וחברות לתועלת הציבור, בהתאם למכסות כדלקמן:

עד ליום 30.6.2024 - 20% מהדוחות.
עד ליום 31.7.2024 - 25% מהדוחות (45% במצטבר).
עד ליום 1.9.2024 - 25% מהדוחות (70% במצטבר).
עד ליום 31.10.2024 - 30% מהדוחות (100% במצטבר)
 

לפרטים נוספים בהודעת עו"ד אבני שוהם - להורדה לחצו כאן


בברכה, 
___________222
דפנה רביד ברזלי, רו"ח
סגנית נשיא 
יו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים,
(רשם החברות, עמותות ואח')