אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...

9.6.2024

חברות וחברים יקרים!

 
מצ"ב לידיעתכם הנחיה בנושא התרת הוצאות בעד ארוחות לספורטאי חוץ.

ההנחיה קובעת דרכים להוכחה של הוצאות ארוחות ביחס לספורטאי חוץ.

פרטים נוספים בהודעה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת - לחצו כאן

תשומת לבכם כי על אף שההנחיה מתייחסת רק לספורטאי חוץ יש ליתן שימת דגש לעמדת רשות המסים בעניין התרת הוצאות ללא אסמכתאות שעשויה להיבחן גם במקרים אחרים.

ראו סעיפים 4 ו-5 של ההנחיה:

4. כתנאי לניכוי ההוצאות נדרש ספורטאי החוץ להמציא הצהרה של המעסיק לגבי הימים בהם מומנו לו ארוחות והיקף המימון בכל אחד מאותם ימים.
5. ספורטאי חוץ שיבחר במסלול השני (מסלול עם אסמכתאות) יוכל להגיש במקום קבלות או חשבוניות גם: 
פירוט חיובים בכרטיס אשראי או בכרטיס נטען; פירוט חיובים בארנק דיגיטלי; פירוט חיובים ביישומונים (אפליקציות); דפי חשבון בנק; כל מסמך אחר שיעיד על עמידה בהוצאה וסכומה.
אין בהנחיה זו כדי להגביל את סמכות הביקורת של פקיד השומה ביחס להוצאות בגין ארוחות.

____________...