אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...

13.3.2024

חברות וחברים יקרים!

 

מצ"ב לתשומת לבכם הבהרה של רשות המסים בעניין ההגבלות של חוק המזומן החלות על עסקאות עם הרשות הפלסטינאית:

"החל מחודש פברואר 2023 לא חודשה הוראת השעה שמחריגה עסקאות עם תושבים פלסטינאים. אי לכך כל ההגבלות של חוק המזומן החלות על עסקאות בישראל חלות גם על עסקאות המתבצעות עם תושב פלסטינאי".


____________...