אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...
 
11.3.2024

חברות וחברים יקרים!

 
פרסום מסלולים ירוקים חדשים ומהותיים בתחום שינויי מבנה
 
בהמשך לפגישות צוותיות רבות שמקיימת הוועדה עם מנהלי החטיבה המקצועית ברשות המסים והצורך הנדרש כיום להגביר שימוש ומעבר למסלולים ירוקים חלף החלטות מס פרטניות ומתוך רצון להגיע למענה מהיר יותר לאישורן, רשות המסים פרסמה היום מספר החלטות מיסוי חשובות במסלול ירוק בתחום שינויי המבנה כמפורט להלן:

1. טופס 982א - העברת מניות לחברה זרה במתווה 104א (יודגש כי מדובר במסלול ירוק חדש ולא במסלול הירוק המוכר של היפוך שרוול לפי 104ב). לטופס לחצו כאן >>

2. טופס 983 - מיזוג על דרך של החלפת מניות לפי סעיף 103כ (יודגש כי המסלול הירוק כולל גם מיזוג עם שלד בורסאי). לטופס לחצו כאן >>

3. טופס 984 - פיצול אנכי לפי סעיף 105א(2) לחברה חדשה או מספר חברות שהוקמו. לטופס לחצו כאן >>

4. טופס 984א - פיצול אופקי לפי סעיף 105א(1) לחברה חדשה או מספר חברות חדשות שהוקמו. לטופס לחצו כאן >>

5. איחוד מסלולים ירוקים 980/980א - מיזוג חברה אם פרטית עם ולתוך חברה בת (רבעוני ושנתי). יודגש כי ניתנו הקלות נוספות בטופס החדש לעניין מגבלת קיזוז הפסדים כרף כניסה למסלול וכן אפשרות למיזוג חברה שהכנסתה אינה עסק אלא הכנסות משכירות 2(6). לטופס לחצו כאן >>

6.  איחוד מסלולים ירוקים 981/981א - מיזוג חברות אחיות פרטיות (רבעוני ושנתי). יודגש כי ניתנו הקלות נוספות בטופס החדש לעניין מגבלת קיזוז הפסדים כרף כניסה למסלול וכן אפשרות למיזוג חברה שהכנסתה אינה עסק אלא הכנסות משכירות 2(6). לטופס לחצו כאן >>

להודעת רשות המסים לחצו כאן >>
 
אנו מודים לשיתוף הפעולה והיוזמה לקדם את המהלך על ידי רו"ח נדב נגר, מנהל החטיבה המקצועית ורו"ח צביקה בראל מנהל מחלקת שינויי מבנה אשר פעלו מול הלשכה יחד עם שאר הצוותים שקידמו את המהלך.

____________...