אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...

26.3.2024

הנדון: חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה), התשפ''ד 2024

ביום 20.03.2024 פורסם בספר החוקים 3184 חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2024. לחוק לחצו כאן

בהתאם לחוק תוקנו, בין היתר, סעיפים 40 ו-66 לפקודת מס הכנסה ונקבע כי החל משנת המס 2024 יובאו בחישוב המס נקודות זיכוי נוספות להורה בעבור כל ילד החל משנת לידתו ועד לשנה שבה מלאו לו שלוש שנים כדלקמן:

• עבור כל ילד שנולד בשנת המס נוספה נקודת זיכוי אחת לכל הורה.
• עבור כל ילד שמלאו לו שנה או שנתיים בשנת המס נוספו שתי נקודות זיכוי לכל הורה.
• עבור כל ילד שמלאו לו שלוש שנים בשנת המס נוספה נקודת זיכוי אחת לכל הורה.

חוק זה יחול רטרואקטיבית החל מיום 1.1.2024

טבלה המסכמת את מתן נקודות הזיכוי בהתאם לתיקון החוק לכל הורה והנחיות למעסיקים במכתבה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת לחץ כאןבברכה,
____________...