אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...


26.3.2024
 

חברות וחברים יקרים,
 
לידיעתכם, פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2024 - ניתוב שלב א ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2023.

מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2023, את הבדיקות אותן יש לבצע במסגרת ניתוב הדוחות הנעשית בשלב א', לתת דגשים והבהרות הנוגעות לעבודת הניתוב, בין היתר בהתאם לשינויי החקיקה במסגרת הוראות פקודת מס הכנסה וחוקים נלווים ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.

קיימת חשיבות רבה לטיב ניתוב הדוח בשלב א', ולכן יש להקפיד על שידור נכון ונאות של הדוח, בדיקת המסמכים ושימוש נכון בהנמקות.

להוראת הביצוע לחצו כאןבברכה,
____54
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה