אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...

18.3.2024

הנדון: חרבות ברזל - עדכון לגבי מועדים להגשת תביעות

אנו שמחים לעדכן כי בהמשך לפניית הלשכה נדחו פעם נוספת מועדים להגשת תביעות לפיצויים בעקבות מלחמת חרבות ברזל כמפורט להלן:

  • מסלול הוצאות מזכות עבור חודש אוקטובר - המועד נדחה בחודשיים וניתן יהיה להגיש את התביעות עד ליום 19/5/24
  • מסלול מחזורים/שכר לאזור המיוחד עבור חודש אוקטובר - נדחה בחודשיים וניתן יהיה להגיש עד ליום 19/6/24
  • מסלול הוצאות מזכות עבור חודשים נובמבר דצמבר - המועד נדחה בחודשיים וניתן יהיה להגיש את התביעות עד ליום 15.6.2024
  • מסלול הוצאות מזכות (עוסק המדווח בשוטף פלוס וקבלן מבצע, שמדווח למע"מ בדיווח חד חודשי) עבור חודשים נובמבר דצמבר - המועד נדחה בחודשיים וניתן יהיה להגיש את התביעות עד ליום 15.7.2024
  • מסלול מחזורים, שכר, חקלאות עבור חודשים נובמבר דצמבר - המועד נדחה בחודשיים וניתן יהיה להגיש את התביעות עד ליום 15.7.2024
  • מסלול מחזורים, שכר, חקלאות (עוסק המדווח בשוטף פלוס וקבלן מבצע, שמדווח למע"מ בדיווח חד חודשי) נובמבר דצמבר - המועד נדחה בחודשיים וניתן יהיה להגיש את התביעות עד ליום 15.7.2024

להודעת רשות המסים לחץ כאןבברכה,
____________...