אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...


7.3.2024

חברות וחברים יקרים!

 דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2023 - הארכת  מועד הגשהלידיעתכם, מועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2023 לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת המס 2023 נדחה עד ליום שישי ה - 31.5.2024.

לפיכך, כל הדוחות שישודרו ויאושרו באופן מקוון במערכת האישורים עד ליום 30.6.2024 יחשבו כדוחות שהוגשו במועד ובלבד שבידי המעביד/מנכה או המייצג, ישנו אישור להוכחת אישור מקוון על הגשת הדוחות בניכויים באופן תקין.

פרטים נוספים והנחיות לשידור והגשה בתהליך המקוון בהודעה של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות - לחצו כאן

בברכה,
___________240
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה