אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...
14.12.2023

הנדון: פעולות אכיפה לגבי חובות במערכי המס - הבהרת רשות המסים
בעקבות פניית לשכת רואי חשבון

בהתאם להודעת רשות המסים מיום 16.10.23 הוקפאו הליכי הגבייה בכלל מערכי המס (לרבות עיקולים בגין חובות וכן הליכי הוצאה לפועל) לכלל העוסקים במשק עד ליום 1.12.23. (לחץ כאן להודעה

במקביל להודעה זו פורסם חוק דחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) והצו מכוחו, אשר מעניק לאוכלוסיות מיוחדות שהוגדרו בחוק דחיית מועדים בכל מערכי המס עד ליום 31.12.23 ודחייה זו כוללת גם הקפאת הליכי גבייה ואכיפה עד לאותו מועד. באוכלוסיית הזכאים נכללים בין היתר: חיילי מילואים, שוטרים, סוהרים, כבאים, מי שהתגורר בישוב שפונה, עובדים מתנדבים בגופי הצלה  ועוד. ראו הודעת רשות המסים לעניין חוק זה: https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/pa081123-5

לאור האמור לעיל, ובהתאם לפניית הלשכה, רשות המסים מבקשת להבהיר כי מייצגים של אוכלוסיית הזכאים לדחיית מועדים רשאים לפנות דרך מרשם המייצגים ולרשום בפניה שהעוסק זכאי לתביעה עקב חרבות ברזל (לדוגמא: מייצג של עסק שבעליו גויס למילואים יוכל לרשום בפניה:"עוסק חייל מילואים גוייס בצו 8"). פניה זו תאפשר לרשות המסים לוודא שמאגרי המידע מעודכנים במרשמים ובהתאמה, לגבי אותם זכאים לא יבוצעו הליכי אכיפה עד ליום 30/4/24

לגבי יתר העסקים שאינם חלק מאוכלוסיית הזכאים שפורטה לעיל הובהר על ידי סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגבייה כי חובות בהרשאה שנוצרו לפני תחילת המלחמה - עיקולים יוטלו אך ורק לאחר בירור טלפוני ואילו לגבי חובות שנוצרו לאחר תחילת המלחמה תישלח התראה לאזור האישי וכן למערכת המייצגים אך פעולות האכיפה יחלו רק כחודש ממועד שליחת המכתבים.

מומלץ לכל המייצגים לעקוב אחר חובות בהרשאה או מכתבי התראה שיופיעו במערכת המייצגים ולוודא כי לקוחותיהם הנמנים על אוכלוסיית הזכאים קיבלו דחייה אוטומטית ונרשם לגביהם "זכאי לדחייה - חרבות ברזל". 

אנו מבקשים להביא לידיעת נציגי הלשכה מקרים בהם המייצג נתקל בקשיים ביישום ההוראות המקלות כאמור לעיל ו/או העדר מענה לפנייתו בזמן סביר.

 


בברכה,
____________...