אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...
21.12.2023

חברות וחברים יקרים, 
 
 
מצ"ב פרסום שהוכן ע"י צוות אד-הוק שהוקם ע"י הגופים המקצועיים של הלשכה ואושר ע"י הוועדה לתקני ביקורת ונהלי ביקורת וע"י המועצה המקצועית.

הפרסום מכוון לסייע לרואי החשבון בכל הקשור להתמודדות המקצועית עם השלכות המלחמה.

פרסום זה עוסק בשינויים או התאמות העשויים להידרש בתכנון או בביצוע ביקורת או בחוות דעת על דוחות כספיים שנתיים ליום 31 בדצמבר 2023 המתייחסים לספירת מלאי.

להורדת הפרסום לחצו כאן


 
בברכה,
____________...
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה