אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...

18.12.2023
 
מענקי חרבות ברזל - עדכונים חשובים בעקבות פניות מייצגים

מייצגים ומייצגות נכבדים,

בימים האחרונים עמיתי בהנהגת הלשכה ואנוכי מקבלים פניות רבות של מייצגים על עיכובים בהעברת המענקים ותקלות רבות נוספות.

בהמשך למכתב שהוצאתי לראשי האוצר ולאחר שיחות ארוכות של ראשי ועדת המיסים ג׳ק בלנגה ואבי נוימן עם נציגי רשות המסים הרינו להבהיר מספר נקודות חשובות ודרך התמודדות עם העומס הרב שקיים על מערכות המחשוב ברשות:
 
1. סטטוס תביעות - קיבלנו עדכון מהנהלת קרן הפיצויים כי תביעות במסלול מחזורים שהוגשו עד ליום 15/12/23 כבר טופלו בשני אופנים: מסלול תשלום אוטומטי או מסלול בדיקה והנחיה לתשלום של 60% מקדמה. לגבי תביעות שהוגשו ב"מסלול החזר הוצאות" קיים עיכוב מסויים ועד כה טופלו כל הבקשות שהוגשו עד ליום 3/12/23. העיכוב נובע, בין היתר, מהיקפים גבוהים של תביעות שהוגשו (מעל 40,000 תביעות) ומקרן הפיצויים נמסר כי הם מקווים להשלים את הפער בלוחות הזמנים בימים הקרובים. אנו מבקשים מהמייצגים להביא לידיעת נציגי הלשכה, מקרים של תביעות שהוגשו לפני התאריכים המוזכרים לעיל וטרם טופלו, אך אנא בידקו היטב את המועדים לפני פניה ללשכה - על מנת שנוכל לסייע. ⁠בפנייתכם ללשכה יש לציין את מספר הפניה, מספר העוסק ותאריך הפניה.
 
2. שאילתא למייצגים - הלשכה פנתה למנהל קרן הפיצויים בבקשה לפתח באופן מיידי שאילתא מרוכזת למייצגים בו יוכלו לראות את סטטוס התביעות של לקוחותיהם באופן מרוכז. הנושא נמצא בטיפול ונעדכן בהתאם. עד אז אנו מבהירים שניתן להיכנס פרטנית למסך "תביעה קיימת" ולבדוק את סטטוס התביעה.
 
3. פתיחת מסלול - 
ישנם מספר מקרים שבהם ניתן למצוא במודול זה פתרון לבעיות נקודתיות כגון: סיווג ענפי, אי זכאות להגשת תביעה, בקשה לבחינת תביעה שנדחתה, פתיחת מסלול שכר ועוד. מומלץ לעשות שימוש נרחב יותר במודול הזה ולהביא לידיעתנו מקרים שטרם טופלו לאחר לפחות שבוע ימים.
 
4. יישום מכתבו של מנהל רשות מסים בדבר פיצוי מעסיקים על שכר של עובדים מפונים - בהמשך למכתב שפורסם על ידי מנהל רשות המסים ב 31/10/23 הובהר כי יינתן פיצוי למעסיק עד גובה של 2.5 מהשכר הממוצע הובהר כי הוא יינתן עד וכולל חודש נובמבר. בשונה מהאמור במכתב ועל מנת לקצר את לוחות הזמנים להגשת תביעה ייחודית זו, לא תיפתח מערכת ייעודית אלא הפניה תהיה באמצעות בקשה לפתיחת מסלול של החזר הוצאות שכר. לבקשת קרן הפיצויים בין אם המעסיק תבע פיצוי למסלול הוצאות ובין אם לא הוגשה על ידי המעסיק תביעה כזו,  תיפתח תביעה למסלול שכר מיידי לפי תקרת 520 ש"ח ובמקרים שבהם הפיצוי המגיע עולה על הסכום האמור ועד תקרה של 2.5 מהשכר הממוצע, יוגשו מסמכים המעידים על זכאות לפיצוי מוגדל בהתאם למכתבו של מנהל רשות המסים ואלו יטופלו פרטנית.
 
5. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (מחזור עסקאות חליפי) - מחר יתקיים דיון בוועדת הכספים על טיוטת התקנות שפורסמה להערות הציבור ונציגי הלשכה יהיו נוכחים בדיון. על קצה המזלג, התקנות מתייחסות לאפשרות לקבוע מחזור בסיס חלופי לעוסקת עצמאית שהייתה בחופשת לידה או שמירת הריון בתקופה האמורה וכן לגבי עצמאים ששירתו במילואים בתקופה הנדונה. כמו כן במסגרת טיוטת תקנות אלו נכללה הוראה להוסיף תגמולי מילואים ותגמולי חופשת לידה למחזור העסקאות בתקופת הזכאות אך בעקבות פניית הלשכה ותמיכתו המלאה של מר אמיר דהן מנהל קרן פיצויים, שר האוצר החליט לבטל הנחיה זו לגבי עצמאים. הוראה זו ככל הנראה לא תיכלל בתקנות הסופיות שיובאו לאישור ועדת הכספים, ועל כן גובה הפיצוי לא יושפע מתקבולים אלו. לפרטים נוספים
לחצו כאן >>
 
ובנימה אישית חברות וחברים,
חשוב שתדעו שאני מודע ומתמודד ברמה יום יומית עם הבעיות של כולכם ועם התסכול הרב שאתם מצויים בו. לחץ הלקוחות הוא מובן וברור לי שהם לא סובלים את ״התירוצים״ אולם,
כמקצוענים נמשיך יחד לשרת אותם ולנסות לזרז ולהתגבר על בעיות המציאות הקשה.

לסיום גם על מספר המקרים הלא מבוטל של העדר מענה במוקד הפיצויים הלנתי ישירות מול שי אהרונוביץ ואנו מציעים לכולכם להסתייע גם בערוץ הלשכה המוצע על ידינו:
רו"ח אליאס ג'ראייס - ראש הסגל המקצועי - 054-6676376,
elias.jiries@icpas.org.il
או באמצעות ה-WhatsApp של הלשכה במספר 03-35116601⁩
נציגי הלשכה ישתדלו לסייע לכל מייצג שיהיה מעוניין שנבדוק תביעות פרטניות שהגיש. 
נדגיש גם כי ללשכת רואי החשבון מונו נציגים מטעם קרן הפיצויים שאיתם אנו עומדים בקשר ישיר על מנת לבחון ולקדם תביעות שהוגשו על ידי חברינו.

כמו כן, לאור הפידבקים הטובים שקיבלנו על הפודקאסט שניהל רו"ח אבי נוימן עם מנהל קרן הפיצויים מר אמיר דהן, סוכם עימו כי לקראת סוף החודש יתקיים פודקאסט מקצועי נוסף שלגביו נוציא עדכון בנפרד.

 
לשירותכם תמיד,
____________...
חן שרייבר, רו"ח
נשיא לשכת רואי חשבון בישראל