אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...


10.12.2023


חברות וחברים יקרים!

רשות המסים פרסמה הודעה בדבר ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - הקלה נוספת והוראות לעניין הארכת תוקף ההוראות שבתוספת מס' 1 להוראת ביצוע 34/93 לשנת המס 2024 לגבי חברות מיוחדות עד ליום 31.12.2024

הארכה כאמור הינה בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בהוראת הביצוע המפורטים במכתבה של רו"ח פזית קלימן - סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת. לקריאה לחצו כאן


בברכה,
____________...