אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...


10.12.2023


חברות וחברים יקרים!

רשות המסים פרסמה כי אישורי ניכוי מס ממשיכה מוקדמת מקופת גמל שהופקו עבור שנת המס 2023 , יהיו בתוקף עד ליום 31.1.2024 ובלבד שהתשלום יבוצע על ידי קופת הגמל עד למועד זה.

למכתבה של רו"ח פזית קלימן - סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת לחצו כאן


בברכה,
____________...