אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...


29.11.2023
 

חברות וחברים יקרים,
 
הנדון:  חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים - פרסום מכתב הבהרה של סמנכ"לית שומה וביקורת לעניין הליכי שומה 

בהמשך למבזק שפורסם ביום 21.11.2023 (לצפייה לחצו כאן) הרינו לעדכן כי חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד 2023 אושר בכנסת ופורסם ביום 28.11.2023 (לחץ כאן).

כמו כן רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית שומה וביקורת פרסמה היום את מכתבה בעניין הליכי השומה בתקופת הדחייה (לחץ כאן)

בברכה,
____54
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה