אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...
29.11.2023

חברות וחברים יקרים, 
 

 
המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית נענה לבקשת הלשכה, ודחה בשנה את מועדי תחילת תוקף תקן ההכנסות מחוזים עם לקוחות (43) ועלויות אשראי (44), לתקופות דיווח המתחילות ביום 1 בינואר 2025.

אימוץ מוקדם של התקנים היה, ונותר, אפשרי. זאת מכוח הוראות ספציפיות בתקנים.

יישום ההחלטה מחייב תיקון התקנים, במסלול פרוצדוראלי הנמשך כמה שבועות. לכן, ההחלטה תיכנס לתוקף, באופן רשמי, רק לאחר קבלת הסכמת רנ"ע והלשכה, כנראה בסמוך לתום 2023.

להודעה לחצו כאן

 

בברכה,
לשכת רואי חשבון בישראל
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה