אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
____________...


3.12.2023
 

חברות וחברים יקרים,
 
הנדון:  אישור העברת כספים לחו''ל – הפקת העתק ע''י המייצג

בהמשך לבקשת הלשכה ודיונים מול רשות המסים, סמנכ"לית שומה וביקורת פרסמה הבהרה מקלה לגבי מייצגים הרשומים ברשת המייצגים. 

מייצגים אלו יוכלו לשחזר ללקוחותיהם אישורי העברות לחו"ל שהופקו במשרדי השומה ולהציגם לבנק לצורך ביצוע ההעברה לחו"ל, זאת ללא צורך בחתימת המייצג ובחותמת המשרד.

בכותרת האישור תופיע המילה "שחזור" ובחלקו התחתון של האישור יופיע שמו של המייצג שביצע את השחזור ושם משרדו.

יובהר כי האפשרות לקבל ממשרד השומה שהפיק את האישור, אישור החתום על ידו, עדיין קיימת.


להודעה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת -  לחץ כאן

בברכה,
____54
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה