אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
header_1
עורכי הדין     |     תחומי עיסוק     |     אודות GS     |     כתבו לנו
main
עו"ד בועז גולן
עו"ד נמרוד פראוור
עו"ד זהר דוד
הבהרות רשות התחרות בנוגע להתנהלות עסקים לאור מגפת הקורונה 
לקוחות יקרים,

על רקע התפשטות מגפת הקורונה והאתגרים הכלכליים שחווה המשק הישראלי בימים אלה, פרסמה היום (17.3.2020) רשות התחרות הכלכלית ("הרשות") מספר הבהרות והנחיות:

שיתופי פעולה בין גופים עסקיים
הרשות מכירה בכך שנוכח הנסיבות החריגות והשפעת נגיף הקורונה על המשק, גופים עסקיים רבים עלולים להיקלע למצוקה שעשויה לבוא לידי ביטוי במגוון רב של תרחישים: ירידה משמעותית בכושר הייצור בשל כך שעובדים רבים אינם מופיעים למקומות העבודה, ירידה משמעותית בצריכה, מחסור בסחורות או כל שינוי אחר במהלך העסקים הרגיל הנוגע לעסק עצמו, ללקוחותיו, לספקיו או למשק בכללותו.

הרשות מבהירה, כי שיתופי פעולה בין גופים עסקיים בעת משבר, כאשר לגוף עסקי אין יכולת לפעול באופן סדיר, לא רק שאינם בהכרח מגבילים את התחרות, אלא שהם עשויים להבטיח את המשך קיומה של תחרות אפקטיבית בטווח הארוך. כך, שיתופי פעולה, ובכלל זאת שיתופי פעולה בין מתחרים, שנועדו להבטיח המשך פעילותם התקינה של גופים עסקיים המושפעים מהשלכות הנגיף, ניתן לקיים במסגרת הוראות כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים) התשס"ו-2006 ("פטור הסוג") (באופן שמייתר את הצורך בפניה לקבלת היתר או פטור מאת הממונה או מגורם אחר).

בנוסף ציינה הרשות, כי שיתופי פעולה אשר נדרשים כדי לאפשר לאותם עסקים להתמודד עם המצוקה הנובעת מן המשבר, לא ייחשבו כשיתופי פעולה שנועדו להפחית את התחרות ולמנוע אותה ולא ייפסלו בשל כך בלבד. כל זאת, בכפוף לעמידתם של שיתופי הפעולה בכל יתר תנאי פטור הסוג.

עסקאות מיזוג
הרשות תאפשר לצדדים אשר הגישו הודעות מיזוג, או שבכוונתם להגיש הודעות מיזוג, לפנות אליה במטרה למצוא פתרונות לקשיים בתקופת הביניים שממועד ההגעה להסכמה למיזוג ועד לקבלת אישור ממונה למיזוג, אשר עשויים להתעורר מהמצב החריג בו מצוי היום המשק. ניתן לפנות לממונה כאשר עצם תקופת ההמתנה עשויה לגרום לעסקים אשר מבקשים להתמזג נזק בלתי הפיך.

חשיבותה של הבהרה זו בכך שעל-פי הוראות דיני התחרות, חברות אשר מבקשות להתמזג ונדרשות לקבל את הסכמת הממונה למיזוג אינן רשאיות לבצע כל פעולה העולה כדי תחילת ביצוע לפני קבלת אישור הממונה.

דחיית המועד האחרון להעברת דיווח שנתי לרשות התחרות לפי חוק המזון
ספקים גדולים וקמעונאים גדולים רשאים להגיש את הדיווח השנתי, עד ליום 30.4.2020 (חלף, 31.3.2020).

סיכום
לצד ההקלות וההתאמות שהציגה הרשות כמפורט לעיל, הרשות הבהירה, כי הנורמות החלות מכוח דיני התחרות שרירות אף בימים אלה וכי לא תהסס לנקוט בצעדים כנגד גופים שינצלו את מצב החירום שנוצר וינהגו באופן העלול פגוע בתחרות ובציבור הצרכנים. על כן, גם בימים אלה נבקשכם להמשיך ולשמור על הוראות חוק התחרות ואנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.  
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד בועז גולן, שותף וראש מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות, בדוא"ל: boaz.golan@goldfarb.com ו/או אל עו"ד נמרוד פראוור, שותף, מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות, בדוא"ל: nimrod.prawer@goldfarb.com ו/או אל עו"ד זהר דוד, שותפה, מחלקת הגבלים עסקיים ותחרות, בדוא"ל: zohar.david@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089850.