View this email in your browser
FINAL
לשימושכם קופון הנחה שיש להזין בטופס ההרשמה el25years
מידע שימושי

לפורום רגולציה סביבתית לחץ כאן.

למידע נוסף על מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים 
לחץ כאן.

למידע נוסף על מחלקת ייצור תעשייתי 
לחץ כאן.
אנשי קשר

ד"ר רות דגן | שותפה
ראש מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים ומחלקת ייצור תעשייתי 
טלפון: 03-6925960
 daganr@hfn.co.il