לחץ לקבלת לגרסה הנגישה
אם אינך רואה את הדוא״ל לחץ כאן
 
logo_en_1
עדכון לקוחות | ההשלכות המשפטיות של
התפרצות נגיף הקורונה

מרץ 2020
en_headline_...
en_image2
לקוחות ועמיתים יקרים,
 
הופעתו של נגיף Novel Corona Virus 2019, ובשמו הידוע יותר - נגיף ה"קורונה", מאיימת לשנות סדרי עולם ומטבע הדברים השפעתו השלילית של נגיף הקורונה עלולה גם לזלוג לעולם המשפטי, כמו לדוגמא בתחומים הבאים:
 
  • דיני עבודה - לאחרונה פורסמו על-ידי משרד הבריאות הנחיות שונות הנוגעות להתמודדות עם התפשטות הנגיף  בכלל זאת, פורסמו במסגרת צו מיוחד - צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("הצו") - הנחיות לעניין חובת הימצאות בבידוד בנסיבות שונות, שפורטו בצו.
  • הסכמים מורכבים/מתמשכים - לפריצתו של נגיף הקורונה יכולה להיות השפעה שלילית מהותית לרעה גם על עולם העסקים, ובמקרים מתאימים יש לקחת השפעה זו בחשבון בעת שקילת התקשרות בעסקאות חדשות. 
  • חשיפת דירקטורים - לפריצתו של נגיף הקורונה יכולה להיות השפעה מהותית על עולם התאגידים. גם הדירקטורים אינם חסינים מפני השפעת הנגיף. חרף התקווה שהנגיף ימוגר במהרה, כדאי לדירקטורים לפעול באופן שקול על מנת להבטיח שהתאגיד שהם עומדים בראשו יהיה ערוך לתרחישי התפרצות שונים של הנגיף.
  • תשתיות - השפעתו השלילית של נגיף הקורונה על ענף הבנייה ועל ענף התשתיות ניכרת בשני היבטים עיקריים: ראשית, חלק  מהעבודות בענף מבוצע על ידי כוח עבודה מיומן שהגיע מסין. סגירת הגבולות מפני כניסה של תושבי סין פוגעת משמעותית בפרויקטים בהם העבודות תוכננו להתבצע על ידי עובדים מסין ושנית, בפרויקטים רבים נעשה שימוש בציוד וחומרי גלם שאמורים להיות מיובאים מסין. 
לסקירה המפורטת אודות כל תחום:
דיני עבודה
______10
לעדכון המלא לחצו כאן >>
הסכמים
iskaot1
לעדכון המלא לחצו כאן >>
חשיפת דירקטורים
teufa_tahbura1
לעדכון המלא לחצו כאן >>
תשתיות
projects-tas...
 לעדכון המלא לחצו כאן >>
משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה הקשורה בנושא זה.
ש. הורוביץ ושות׳
רחוב אחד העם 31, תל אביב יפו
טלפון: 5670700 03

s-horowitz.com

חפשו אותנו גם ב:
en_bottom_gray
כל הזכויות שמורות לש. הורוביץ ושות' © 2020.
דיוור זה מיועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין בו משום התחייבות כלשהי לדיוק ו/או שלמות המידע הכלול בו. אין להתייחס ו/או להסתמך על הכתוב כעל ייעוץ משפטי מקצועי או תחליף לייעוץ שכזה. הסתמכות על תוכנו של דיוור זה ו/או שימוש בו, לא ייצרו בשום אופן יחסי עורך-דין – לקוח בינך לבין ש. הורוביץ ושות' ולא יהיה בהם כדי להטיל על ש. הורוביץ ושות' אחריות כלשהי לתוצאות שתגרמנה מכך. תוכנו של דיוור זה והזכויות בו יישארו בכל עת בבעלות ש. הורוביץ ושות'.