אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
header_1
עורכי הדין     |     תחומי עיסוק     |     אודות GS     |     כתבו לנו
main
עו"ד ג'ודי עמידור
עו"ד יעל אידל רוזנמן

חוק זכויות פרטיות חדש מגן על המידע האישי של תושבי מדינת קליפורניה

לקוחות יקרים,

ברצוננו להביא לידיעתכם חוק משמעותי שחוקק לאחרונה בקליפורניה, ארה"ב, בתחום דיני הפרטיות ויכנס לתוקף ב- 1 בינואר 2021 עד הטמעה מלאה ב- 1 ביולי 2023. חוק זה עשוי להשפיע על חברות השומרות מידע אישי של תושבי מדינת קליפורניה.

ב-3 בנובמבר 2020 (במסגרת ההצבעה לבחירות הכלליות) אזרחי קליפורניה אישרו את הצעת החוק, "חוק זכויות הפרטיות במדינת קליפורניה" -California Privacy Rights Act (להלן: "CPRA"). ה- CPRA כולל מספר שינויים והרחבות ביחס לחקיקה הנוכחית בתחום דיני הפרטיות בקליפורניה שנכנסה לתוקף ב- 1 בינואר 2020, הנקראת "חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה ("CCPA"), עליה ניתן לקרוא יותר בהרחבה
כאן. ה-CPRA, בדומה ל-CCPA, יחול גם על חברות ישראליות השומרות מידע אישי על תושבי מדינת קליפורניה.

ה-CCPA, נועד לספק בקרת פרטיות ושקיפות לנושאי המידע במדינת קליפורניה על-ידי כך שהתושבים יוכלו לדעת איזה חלק מהמידע האישי שלהם נאסף, נמכר או מונגש ואף אל מי הוא מועבר. בנוסף, לתושבים עומדת זכות הסירוב בפני מכירת המידע האישי והגישה אליו. ה- CPRA נועד לחזק את ההגנה על הפרטיות היכן שלדעת המחוקק ה- CCPA לא נתן מענה מספק.

הקריטריונים הנבחנים במסגרת CPRA זהים לאלו של ה-CCPA, אך ההגדרות ותנאי הסף לתחולת החוק השתנו כך שהם משפיעים על היקף העסקים הנכללים בגדר החוק. ה- CPRA חל רק על גופים אשר מתקיים לגביהם לפחות אחד מהסעיפים הבאים: (א) גופים אשר היקף ההכנסות ברוטו שלהם עולה על 25 מיליון דולר בשנה; (ב) גופים המחזיקים במידע אישי הנוגע ל- 100,000 צרכנים או משקי בית ומעלה (לעומת ה-CCPA שחל על עסקים המחזיקים במידע אישי הנוגע ל- 50,000 צרכנים, משקי בית או מכשירים ומעלה בשנה); או (ג) לפחות מחצית מההכנסות השנתיות של הגופים כרוכות במכירה או בשיתוף של מידע אישי של תושבי קליפורניה.

מדובר בשינוי מהותי של סעיף זה ביחס ל- CCPA שכן הסעיף יחול לא רק על עסקים אשר מוכרים מידע אישי אלא גם על עסקים אשר משתפים מידע אישי. מידע אישי מוגדר ב- CPRA בצורה רחבה מאוד, כך שכמעט כל דרך של העברת מידע אישי לצדדים שלישיים למטרות פרסום, גם אם לא הועבר תשלום בגינה, נכנסת בגדר ההגדרה.

כמו כן, ה- CPRA מחיל דרישות ומגבלות חדשות לגבי השימוש שעסקים יכולים לעשות ב"מידע אישי רגיש", ובהן הגבלות על מטרות השימוש במידע ודרישת קיום אפשרויות ל- Opt-in ו-Opt-out על-ידי הצרכנים בקשר לגילוי ושימוש במידע.   

בנוסף, ה -CPRA יצר זכויות חדשות, והרחיב זכויות קיימות של הצרכנים לגבי השימוש במידע שלהם. למשל, הזכות למנוע שיתוף של מידע אישי עם צדדים שלישיים (לא רק מכירה); הזכות לתיקון המידע; הזכות לגשת למידע הנוגע להליכי קבלת החלטות אוטומטית; הזכות ל- Opt-out; ועוד.

לפרסום המלא של חוק ה-CPRA של משרד המשפטים של מדינת קליפורניה, אנא לחצו
כאן.

 
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה.
 הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד ג'ודי עמידור, שותפה במחלקת חברות וטכנולוגיה, בדוא"ל:  judy.amidor@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-710-1645.