אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
header_1
עורכי הדין     |     תחומי עיסוק     |     אודות GS     |     כתבו לנו
 
main
עידית רייטר
בועז סיטי
 

משבר הקורונה - הארכת תוקפם של רישיונות והיתרים רגולטוריים

לקוחות נכבדים,

הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 12.1.2021 פורסם ברשומות חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון), התשפ"א-2021.

ככלל, על-פי החוק, כל אישור רגולטורי שתוקפו פג או עתיד לפוג בתקופה שבין יום 1.9.2020 ועד ליום 30.9.2021, יוארך באופן אוטומטי בהתאם למתווה הדיפרנציאלי הבא:

 
  • אישור שניתן לתקופה של עד שנה - יוארך בשלושה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;
  • אישור שניתן לתקופה של יותר משנה אך פחות משלוש שנים - יוארך בשישה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;
  • אישור שניתן לתקופה של שלוש שנים או יותר - יוארך בשניים עשר חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי.
עם זאת, לגבי אישורים רגולטוריים מסוימים, כגון היתרי פליטה או היתרים זמניים להפעלת עסק, נקבעה תקופת הארכה שונה מהמתווה, כך למשל:
 
  • היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי שתוקפו עתיד לפוג עד יום 30.6.2021 - יוארך תוקפו בתשעה חודשים ממועד פקיעתו, ובלבד שבקשה לחידוש ההיתר הוגשה עד ליום 31.12.2020.
  • היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי שתוקפו עתיד לפוג החל מיום 1.7.2021 ועד ליום 31.12.2021 - יוארך תוקפו בשישה חודשים ממועד פקיעתו, ובלבד שהבקשה לחידוש ההיתר הוגשה עד שנה לפני מועד פקיעתו המקורי.
  • היתר זמני להפעלת עסק, שתוקפו עתיד לפוג בין יום 12.1.2021 ועד ליום 30.9.2021, יוארך תוקפו בהתאם למתווה הבא:
      - היתר זמני שניתן לתקופה של עד 180 ימים - יוארך עד ליום 01.7.2021 או בשלושה חודשים
        נוספים ממועד הפקיעה המקורי, לפי המאוחר מביניהם.

 
      - היתר זמני שניתן לתקופה של מעל 180 ימים - יוארך בשישה חודשים נוספים ממועד הפקיעה
        המקורי.

בנוסף, אישורים רגולטוריים מסוימים מוחרגים מתחולת החוק, ולא יוארכו כלל. 

כמצוין בדברי ההסבר לחוק, הארכה אוטומטית תינתן פעם אחת בלבד. כלומר, אישור רגולטורי שתוקפו פג וכבר הוארך מתוקף הוראות חוק הארכת תקופות (הוראת שעה) (אישורים רגולטוריים), התש"ף-2020 ו/או צו הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), התשפ"א-2020, לא יוארך פעם נוספת - חידוש האישור הרגולטורי יהיה בהליך הרגיל.

החוק עשוי להשפיע על תוקפם של אישורים רגולטוריים רבים, בתחומים שונים, בין היתר: היתרי רעלים, היתרים לפי תקנות החומרים המסוכנים, בדיקות סביבה תקופתיות, רישיונות עסק, רישיונות יצרן, רישיונות הובלה בקירור, אישורי יבוא ועוד

מומלץ להיוועץ על מנת לבחון את השפעת החוק על כל אישור.

לעיון בחוק - לחצ/י כאן.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.

 
* * *
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, בדוא"ל: idit.reiter@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-7101666, או לעו"ד בועז סיטי, שותף במחלקת תעשייה ורגולציה בדוא"ל: Boaz.Sity@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-7111707 או לשותף האחראי על הטיפול בעניינכם במשרד גולדפרב זליגמן.