אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
header_1
עורכי הדין     |     תחומי עיסוק     |     אודות GS     |     כתבו לנו
 
main
memo_1_1
 

מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושא דרישות דיווחי תעשייה

לקוחות יקרים,

הרינו להביא לידיעתכם את דבר פרסומו של מסמך מדיניות לקביעת דרישות דיווח של התעשייה, כחלק מהליך טיוב הרגולציה על-ידי הרגולטורים השונים המתנהל בשנים האחרונות. מסמך זה עוסק בדיווחים של מפעלי תעשייה כנדרש מהם בחקיקה, בתקינה, בהיתרים וברישיונות סביבתיים, ומתווה את הדיווח הנדרש מהתעשייה באופן אשר ימנע, לתפיסת המשרד להגנת הסביבה, סתירות וכפילויות בדרישות הדיווח.
1. תמצית עקרונות המדיניות -
ככלל, המדיניות קובעת הנחיות אודות ארבעה סוגי דיווחים נדרשים וכללים לסיווגם:
א) יידוע מיידי - נקבעו קריטריונים המסייעים לסיווג אירועי חומרים מסוכנים או מפגעים וחריגות אחרות ולדיווח הנדרש בגינם באופן מיידי ותוך 15 דקות. על-פי קריטריונים אלה, חובת הדיווח הוגבלה לאירועים מסוימים, והמדיניות מאפשרת שיקול דעת (מוגבל) לגורם האחראי במפעל ביחס לצורך בדיווח אודות האירוע וסיווגו. בכל הנוגע לדיווחים הנוגעים למצבים שאינם אירועי חומרים מסוכנים, המדיניות פורטת סוגי אירועים שונים וקובעת מהו המועד הנדרש לדיווח לגבי כל אחד מהם.
ב) דיווח תקופתי - דרישות דיווח תקופתי יהיו רק עבור תוצאות בדיקה של נתונים הנבדקים או נמדדים על-ידי המפעל, כגון: תוצאות ניטור, דיגום ובקרה של פליטות, תנועות פסולת וכד', הנדרשים עבור פיקוח. כמו כן, בוטלו מספר דרישות לדיווחים תקופתיים שנדרשו עד כה, כמפורט במדיניות.
ג) דו"ח שנתי - נקבע מועד אחוד לדיווח שנתי, ביום 31 למרץ. כמו כן, במדיניות נקבע כי דיווח זה יכלול רק סיכום ועיבוד של נתוני פליטות, העברות, מפגעים וסיכונים, ונתונים בנוגע לציות המפעל בשנת הדיווח שחלפה, המיועדים להערכת מידת העמידה בדרישות.
ד) דיווחים נוספים - הודעה לפני ביצוע פעולות ודיווחים נוספים על-פי דרישה. 

 
2. יישום המדיניות ותחולתה -
א) המדיניות תחול על היתר או רישיון מטעם המשרד להגנת הסביבה רק מרגע שהוטמעה בהם באופן ישיר. יוער, כי המדיניות הוטמעה כבר בפורמטים הרוחביים של ההיתרים והרישיונות. ביחס להיתרים ולרישיונות פרטניים, המדיניות תוטמע בעת הנפקתם או חידושם. מפעל או עסק רשאי לפנות ולבקש תיקון היתר או רישיון בהתאם למדיניות גם לפני מועד חידושו, והתיקון יבוצע בהתאם.
ב) המדיניות אינה גוברת על הדרישות המפורטות בדין לרבות ברישיונות ובהיתרים, והרגולטור הסביבתי רשאי להחמיר או להקל על המדיניות. 

לעיון במסמך המדיניות המלא - לחצ/י כאן.
  
צוות המחלקה עומד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.
מחלקת דיני סביבה וקיימות.
* * *
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה וקיימות, בדוא"ל: idit.reiter@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-7101666.